Riva hus - anlita en professionell firma

Fler och fler väljer att bygga nya hus. Vissa köper tomter och bygger sin drömbostad där, andra väljer att köpa befintliga hus och ser till att riva dessa för att sedan bygga nytt på den tomt som huset stått på. Det senare är något som kräver kunskap: att riva hus är något som måste ske professionellt och på ett fackmannamässigt sätt.

Först och främst så kan det finnas stora ekonomiska fördelar med att riva hus. Tomtpriserna är höga och i synnerhet gäller detta i större städer. Detta kan innebära att man står med ett gigantiskt lån redan innan man påbörjat bygget av det hus man planerar.

Köper man istället ett befintligt, äldre hus så kan man komma billigare undan genom att riva detta och sedan resa det nya huset på tomten. Det kräver lite mer arbete, men i många fall så är det ekonomiskt gynnsamt.

Att riva hus kan kräva bygglov

En annan sak att ha i åtanke om man funderar på att riva hus är det faktum att det kräver ett bygglov. De flesta rivningsarbeten kräver bygglov och det är något som, enligt sedvanlig procedur, ges genom en ansökan till Byggnadsnämnden i den kommun man bor i. Rådet är att alltid se över vad som gäller - och detta egentligen oavsett vad som ska rivas. Ett hus, ett skjul eller ett plank: se alltid över vad som gäller innan.

Riva hus sker i etapper

En husrivning är ingenting som sker utan en initial planering. Det handlar om mer än att bara riva med en större grävskopa. Dels så handlar det om säkerhet - hur kan man riva utan att någon riskerar att skadas? Dels så handlar det om att ta hand om exempelvis avfall och att sortera detta på rätt sätt. Gips, stammar, element, metall och så vidare.

En tredje sak som spelar roll idag - mer än tidigare - handlar om att återbruka och återvinna. Kan man exempelvis riva ut olika ytskikt på ett sätt som gör att dessa kan säljas vidare? Utöver detta kan det exempelvis även krävas sanering.

Att riva hus ska naturligtvis även ske effektivt. Det handlar om att riva så snabbt som möjligt - men utan att fuska och utan att tumma på det vi ovan nämnde. Genom att anlita rätt firma så får man den möjligheten och kan snabbt komma igång med det man väntat på: att få bygga sina drömmars hus.

Rätt företag i det här fallet ska ha erfarenhet, kompetens, en maskinpark stor nog för att kunna ombesörja alla moment samt rätt referenser. Det är viktigt att kolla upp allt sådant innan och att verkligen ta sig tiden att begära in så många offerter som möjligt. Att riva hus är en svår konst och rätt företag är ett måste.

6 Oct 2021