Rivning i Stockholm med miljöansvar

Om du ska riva en fastighet i Stockholm måste du ta ansvar för omgivningen och miljön. Rivning och sanering hänger ihop. Anlita expert för ansvarsfull rivning.

Att låta riva en fastighet kan låta som en negativ åtgärd, men det behöver det inte alltid vara. Under mitten av 1900-talet revs många fastigheter i många av våra städer av rent sanitära skäl. I många hus fanns inga möjligheter att sköta sin hygien ordentligt och på gårdarna fanns oftast torrklosetter som delades mellan flera boenden.

Idag river vi fastigheter av delvis andra skäl. Flera av de hyreshus som byggdes i det så kallade miljonprogrammet i början av 1970-talet har plötsligt blivit omoderna. Det blir inte sällan mer ekonomiskt att riva hus och istället bygga helt nya på marken. Men rivningen sker nu med stor hänsyn till miljön.

Rivning i Stockholm med återvinning

Du är byggchef för en fastighetskoncern med flera hyresfastigheter som byggts vid mitten av 1900-talet. Ditt företag bedriver en omfattande verksamhet med ombyggnad av husen. Några av fastigheterna har dock drabbats hårt av tidens tand. Underhållet av tidigare ägare har skötts dåligt och bland annat avloppen kräver stambyten. Koncernens styrelse väljer dock att riva husen och istället bygga moderna på den frigjorda marken.

Eftersom du själv hellre bygger än river hus, kan du inte särskilt mycket om rivning. Du kontaktar därför ett företag som vet hur rivning i Stockholm ska gå till. Rivning kräver projektering med miljöinventering. I fastigheter kan det finnas miljöfarliga delar som hamnar på deponi medan andra byggdelar går till återvinning.

9 May 2023