Så förbereder man för bygget av en ny väg

Det byggs på infrastrukturen mer än någonsin. Dels beror det på att ekonomin går väldigt bra just nu. Företagen exporterar och handelsbalansen är god, och har så varit i många år. Det är många kommuner som får in intäkter då kommunmedborgarna har arbete och därmed möjlighet att betala skatt. Även på riksnivå ligger arbetslösheten på rekordlåga nivåer. Det ger staten goda intäkter och att bygga är nödvändigt då Sveriges befolkning har växt närmast explosionsartat de senaste 15-20 åren. På kort tid har befolkningen vuxit från knappa 7 miljoner till dagens 9 miljoner svenskar. Invandringen och ett större födelseantal har bidragit till den snabba befolkningsökningen.

Vägbyggen kräver stora förberedelser

Det brukar i regel kosta flera miljarder att bygga vägar. Det kräver stora maskiner och kunnigt folk som kan hantera de stora maskinerna. 

1. hugga en väggata genom skogen, helst 20 meter bred

2. bergsprängning och stubbar grävs upp, här kommer bergsprängarn in och spränger bort allt som är i vägen för dne blivande vägen

3. lägga trumma i samband med terasseringen av vägen, trummor används för att leda vatten från vägdiken, udner vägen och bort i ett utloppsdike

4. bygga diken och dikesslänter, detta görs för att vattnet ska rinna undan från vägen då vatten förstör vägar

5. bygga vändplaner och mötesplatser, det ska alltid finnas vändplaner och möjliga mötesplatser när man bygger en väg

6. justera terass terassen byggs genom att marken schaktas och fylls igen så att udnerlaget blir jämnt

7. förstärka vägbanken med nät eller någon slags matta, olika jordmaterial behöver förstärkas med materialavkiljare och armerade mattor, ett geonät eller med ett geotextil

8. till sist ska vägen packas, vägen måste packas ordentligt för att hålla tillräckligt länge och väl. Då kan man använda en vält.

Till bygget krävs kompetent och kunniga människor

Till allt detta arbete krävs det kunnig och kompetent personal som har erfarenhet av att arbeta med dessa maskiner, och som kan ingenjörskonsten att bygga, hur de olika materialen fungerar och hur man motverkar förstörelse. Har man en enklare väg som man vill bygga till det egna huset är det relativt lätt att spränga eller spräcka om man har ettt berg att spränga, vill säga. Sedan är det relativt enkelt att fylla på för att få ett plant underlag. Är det tvärtom mjukt och sank mark kräver det mer arbete och material för att fylla på underlaget till vägen. Här kan du läsa mer om kompetenta och kunniga arbetare som kan utföra alla slags bergssprängning i Stockholm.

16 Sep 2018