Så håller asfaltering längre

Alla har sett denna superbeläggning som har en riktigt lång historia och håller nästan för evigt, i alla fall med rätt förarbete. Välj den för hållbara gator, cykelvägar och skolgårdar.

Redan i Bibeln omnämns något som liknar modern asfalt. Vissa historiker menar att Noa använde asfalt när han konstruerade sin ark. Där står nämligen att båtbygget behandlades med en bituminös substans, alltså ett ämne som utvinns vid raffinering av råolja och används för våra tiders gatubeläggningar. Bygget av Babel och skyddsvallar mot floden Eufrat är andra exempel på när tegel bundits med detta ämne för att hålla länge. Vilket de också bevisligen gjorde.

Förberedelser, underhåll och hållbarhet

Det är flera saker som avgör hur beläggningen bäst kommer på plats och hur lång tid arbetet tar. Att känna till ytan och vad som eventuellt ligger under den, är en god början. Det kan ligga ledningar, rör och kablar under som det är helt avgörande att ha information om innan schaktningen inleds. Växtlighet, som exempelvis trädrötter, är andra parametrar som påverkar kvaliteten på jobbet. Att underlaget packas ordentligt är A och O, men givetvis är det skillnad på om det är små fötter på en förskola, eller truckar i industrin, som ska nyttja ytorna.

Jämfört med stenläggning eller grus är asfalt på en uppfart eller väg i stort sett underhållsfritt. Du slipper ogräs och har en plan yta som är lätt att hålla fräsch. När massan rullas ut är det lite bråttom att få allt på plats, så ju bättre förberedelser, desto bättre resultat. En faktor är att lutningen är den rätta, så att vatten inte blir stående i pölar, utan leds till gata eller dagbrunn. Med tiden kan exempelvis tjäle göra att du behöver fräscha till uppfarten eller, mer sällan, lägga ett nytt lager på toppen.

Miljö och återvinning

Sedan flera år är branschen inriktad på att göra produktionen och blandningen ännu mer miljövänlig. Faktum är att asfalt är miljövänligt genom återbruk. Den går att återvinna till 100 procent. Dessutom kan det ske på plats där den gamla beläggningen redan ligger. Detta genom repaving eller remixing-teknik. Lågenergiasfalten “Green Asphalt” är ett varumärke som tydligt har anpassat sig till dessa krav bland annat genom att ha fått ner temperaturen. Detta gör att utsläppen av koldioxid och kväveoxid har minskat betydligt. Men utifrån kundens förutsättningar går det att göra detta skräddarsytt, så att bästa metod används på rätt ställe till största nytta. Läs mer på denna sida: https://www.asfaltstockholm.se/

22 Apr 2020