Så kan du förebygga brandskador

Det har varit mycket på tapeten nu vilket har eliminerat bristen på samtalsämnen. Den har handlat om den varma sommaren,  förändringar av jordens medeltemperatur, skogar som har brunnit, hettan som har tagit alla på sängen och bristen på bra fläktar. Det finns en del positiva aspekter som man kan uppmärksamma med den senaste, något apokalyptiska tid vi har upplevt under den senaste sommaren; behovet av att skydda sig mot eventuella bränder. Här tänker vi på hur man som husägare, eller husbyggare kan se till att skydda sig så gott det går mot bränderna.

Så skyddar du huset som du bygger

Så hur skyddar vi oss? Finns det något som vi kan göra för att göra det så svårt vi bara kan för att skydda oss mot en eventuell brand? Vi har rådfrågat ett företag som sysslar med att förebygga brandrisk i hus. Det visar sig att det faktiskt finns en hel del som man som byggare och som husägare själv kan göra för att eliminera bränder i sitt eget hus. Här går vi igenom det ivktigaste:

Brandskyddsinklädnad, brandisolering av stål och betong

Man skyddar material som kan fatta eld. Kort sammanfattat klär man in vägg och takmaterial som kan vara särskilt brandfarliga. En brandman kommer ut och tittar på fastigeheten och ger förslag på hur man kan bygga in ett brandskydd på plats. Brandskyddsinnklädnad innebär att man isolerar materialet med brandsäkert sådant som skyddar det mot plötslig hetta. Man kan isolera stålet eller betongen som är särskilt utsatt om det skulle brinna under en lång tid. Stål och betong är oftast dt material som är bärande element i en fastighet och bör just därför kunna stå emot bränder på ettt särskilt sätt.

Brandskyddsmålning och brandtätning

Här kan man skydda väggar och innertak med särskild målarfärg som står emot en brand. Har man målat med en målarfärg som har metaller inblandat i färgen tar det mycekt längre tid innan själva väggen, eller den yta som målarfärgen finns på, fattar eld.

Fogning och isolering

Som brandman kan man lägga in fogning och isolera med material som står emot bränder bättre. Något som förut var mycket brandfarligt var ju isoleringsull. Sådant är ju som att mata bränder som skulle kunna uppstå, vilket ju är ganska galet. Då gäller det att se till att ersätta det fogningsmaterialet med annat, mer brandsäkert material och som står emot branden bättre.

10 Aug 2018