Så underlättar rätt system för projekthantering inom bygg

Nästan alla företag inom byggbranschen använder något verktyg för projekthantering. Det behövs för att få ett arbetsflöde och en överblick över hela projektet. Men vad innebär projekthantering inom bygg och vilka delar kan dessa system underlätta? Ett tid- och projekthanteringssystem för byggbranschen kan exempelvis har följande funktioner:

Personalliggare

För att stävja svartjobb på arbetsplatser inom bygg (även inom restaurang) finns idag krav från Skatteverket på personalliggare. En lista över vilka som jobbar på arbetsplatsen, arbetstider m.m. Detta kan självklart ske manuellt men är betydligt enklare att ha interagerat i ett projektsystem. Ett system som därmed är molnbaserat och kan nås varifrån man än jobbar.

Tidrapport

Ett längre projekt är ofta uppdelat i flera delar som dessutom kan vara uppdelade på olika moment. Genom tidsrapportering går det lätt att få överblick på hur lång tid som olika momenten tagit och därmed lättare planera för kommande moment inom projektet. Därmed skapas en projekthantering som tydligt kan ta hänsyn till olika moment och den tidsåtgång som förväntas på dessa.

Byggdagbok

Byggdagbok beskrivs ibland som en överblick ”från ax till limpa”. Det är en dagbok där de större momenten registreras och dokumenteras. Likt hur en journal växer fram kring ett projekt så växer byggdagboken fram under projektets gång.

Denna kan självklart vara en fysisk bok men genom att ha byggdagboken i ett system för projekthantering kan fler nå den och därmed notera olika ändringar och händelser. Därmed skapas en tydligare överblick för alla inblandade parter.

Skyddsronder

Vid de flesta byggnationer krävs att skyddsronder genomförs. Hur ofta och vad som ska kontrolleras regleras av lagstiftningen. Genom att även ha detta i ett projekthanteringssystem kan man lättare ha koll på när de ska genomföras och vad som ska ”bockas av” under dessa ronder.

Kan interageras med andra system

Ett system för projekthantering kan även interageras med andra moduler för att skapa en ännu tydligare överblick. Ett exempel är tidsrapportering och förbrukningsrapportering. I detta fall kan hantverkarna mycket enkelt rapportera in hur många timmar som ska registreras på ett specifikt projekt via en app i telefonen eller via datorn. Detta gäller både tidsrapportering gällande timmar på projektet men även gällande timmar som olika maskiner använts.

I samma system är det då vanligt att hantverkarna kan rapportera in materialåtgång. Projekthantering handlar ju inte enbart om att få projektet att löpa smidigt utan även att ha koll på dess kostnad. Genom att hantverkarna kan registrera timmar och materialåtgång skapas denna lösning på ett smidigt sätt.

11 Apr 2019