Säkerhet utifrån och in

Fasaden är skyddet. Fasaden är säkerheten för din fastighet och alla de boende i den. Ta väl hand om din byggnad. Prioritera en hel och väl omhändertagen fasad som håller olyckorna borta.

Som fastighetsägare har du ansvar för mycket. Kvaliteten på den bostad dina hyresgäster bor i, deras livskvalitet. Om standarden sjunker, om fukt eller kyla börjar tränga in, då kan du inte längre garantera en god livsmiljö. Fasaden är A och O på en byggnad. Tänk på utsidan som din marknadsföringskanal. Om den ser illa ut, om den börjar falla samman, då är det den bilden som gemene man får av din fastighet och i förlängningen av dig och ditt bolag. Men om du istället tar väl hand om utsidan så håller insidan sig torr samtidigt som det ser snyggt och stiligt ut. Det kommer att attraherar fler hyresgäster och bostadskön kommer att bli lång. Troligtvis har du en detaljerad plan för underhåll och full koll på när besiktningar ska ske.

Samma material eller byta?

Oavsett vad din fastighet har för fasadmaterial idag så finns det skickliga firmor att anlita. En fasadrenovering är ett omfattande jobb som kräver yrkesskicklighet. För den erfarne entreprenören är det vardagsmat och hen vet varje steg som behöver tas. Är du nöjd med den fasad du har idag utseendemässigt, underhållsmässigt och kvalitetsmässigt? Kanske vill du då bara renovera och uppdatera. Kanske byta färg för att signalera förnyelse? Vill du däremot skapa förändring så gör du rätt i att rådfråga den firma du anlitat för fasadrenoveringen. De har erfarenhet och koll på olika material, livslängder och fördelar/nackdelar som finns.

Fasadskador och kvaliteter

På större byggnader är det vanligt att fasaden antingen är i tegel eller puts. Dessa fasader kräver mindre underhåll än till exempel en träfasad där panelen behöver betydligt mer kärlek och omtanke. Men även tegel och puts behöver du ha koll på. Om sprickor uppstår kan fukt tränga in som skadar fasaden och kan ge upphov till rötskador och om du har riktigt otur hussvamp. När sprickor uppstår tränger vatten in och under kallare årstider fryser det - varpå sprickbildningarna förstoras. Du får en sprängande effekt och om det då dessutom finns rötskador eller svamp så riskerar din fasad att falla sönder. När du anlitar en fasadfirma med gott rykte så kan du luta dig tillbaka och veta att de gör ett kvalitetsjobb på djupet så din byggnad och dina hyresgäster är väl skyddade för en lång tid framöver.

20 Aug 2020