Se till att dina rökluckor fungerar som de ska – det kan rädda liv!

Vid en brand är det inte främst elden som dödar, utan gaserna och röken. Därför är rökluckor livsviktiga för att ge människor en chans att klara sig ut.

Du har troligtvis fått lära dig att det inte är själva elden som är det farligaste vid en brand, utan gaserna och röken. Det är detta som orsakar de allvarligaste skadorna och de flesta dödsfallen vid eldsvådor. Därför är det viktigt att få undan de farliga gaserna så snabbt som möjligt.

För att ge mer tid åt människor att utrymma en lokal som brinner ska rökluckor installeras i fastigheten. Det är en sorts ventiler som antingen öppnas automatiskt vid brandlarm eller manuellt av räddningstjänsten. Gaserna och röken vädras ut genom luckorna och sänker på köpet temperaturen inne i lokalen.

Rökluckor räddar liv – men bara om de fungerar när det gäller

Genom att skaffa rökluckor till fastigheten förbättrar du chanserna att människor som vistas där klarar sig ut i tid, om olyckan skulle vara framme. Dessutom har brandkåren bättre möjligheter att kunna rädda huset. Det är helt enkelt en livsviktig investering i alla fastigheter, både för bostadsrätter och arbetsplatser.

Trots detta är det inte alla hus som är utrustade med ordentliga rökluckor. Ännu värre är att det ofta finns rökluckor som visar sig inte fungera vid en riktig brand. Därför är det viktigt att se över rökluckorna som en del av det systematiska brandskyddet. Det kan rädda liv på riktigt.

26 Feb 2023