Se till att inte bygga på sanerad mark

Ska du bygga nytt? Har du redan en tomt som du har köpt och ser fram emot att flytta till den nya platsen? Det är alltid spännande att få flytta in i något helt nytt. Kanske du har haft chansen att få påverka hur det nya huset ska bli? Du kanske har fått välja material på fasad, tak och fönster och hur inredningen ska se ut? Då känner du säkert en stor förväntan på hur huset ska komma att se ut. Men har du kontrollerat marken som du ska bygga huset på?

På vissa håll risk för gifter i marken

Enligt geologer, finns det vissa risker med gifter i marken på många håll i landet. Om det har funnits en industri nära den plats som man har planerat att bygga på, finns det vissa risker att det fortfarande kan finnas en hel del gifter som dröjer sig kvar i marken. Då är det absolut bästa som man kan göra är att ta dit ett företag som kan kontrollera och mäta om det finns eventuella gifter i marken. Skulle det finnas det, är det viktigt att alla slags gifter saneras bort och att marken inte har kvar så många gifter. Sedan kommer företaget som har tagit proverna och som har sanerat marken, att ta nya prover så att de ser att allt giftigt har kommit bort.

Först efter det är det läge att planera en inflyttning i det nya huset. Det handlar ju om generationer som kanske vill bo kvar på platsen och att det ska vara säkert att kunna bo och vistas på platsen. 

Anlita ett företag som kommer och kontrollerar marken

Om du känner dig det minsta orolig över hur det står till med marken där du planerar att bygga, är det bästa som du kan göra är att anlita ett företag som kan komma och ta prover i marken och som kan avgöra hur stor del av marken som kanske behöver saneras. Det kanske behöver grävas ut ordentligt och sedan fyllas på med "frisk" jord eller grus för att häva gifterna som kanske finns i marken.

Oattraktivt bo på giftig mark

Det är en vinst för alla om du sanerar marken om det är så att det kommer fram att det finns gifter där. Giftig mark kan man inte använda till någonting. Det blir en öde tomt i så fall. Ta i stället kontakt med en saneringsfirma som först tar reda på om det finns gifter i marken och sedan kan sanera den på sätt som är nödvändiga. Läs mer här.

1 Jan 2019