Se upp vid din köksrenovering i Stockholm

Ett projekt som tilltalar många bostadsägare är att renovera sitt kök och detta av naturliga skäl. Köket är en central plats för de flesta familjer och glädjande är att vi i Sverige under senare år kunnat se en trend där matlagning börjat tilltala väldigt många – från de äldsta till de yngsta – och detta ställer också högre krav på hur köket ser ut. Dessutom så ska man också veta att en köksrenovering idag är betydligt billigare att genomföra än vad fallet var för några år sedan.

Tack vare att man kan använda sig av den frikostiga skattesubvention vid namn rot-avdraget så har också många familjer i Sverige kunnat öppna sin plånbok och tagit tag i detta drömprojekt. En dröm som dock för många förvandlats till en ren mardröm och där skadorna efter en genomförd köksrenovering visat sig bli både kostsamma och svåra att ta tag i. Varför är det då på det sättet? Jo, uteslutande så handlar det om att man anlitat fel firma för uppdraget och där denna gjort ett fuskjobb.

Tyvärr så kan vi även tillskriva en stor del av dessa fuskjobb ovan nämnda rot-avdrag. Enkelt förklarat: i och med att rot-avdraget infördes så har också en efterfrågan kommit att öka – köksrenovering, badrumsrenovering eller vad som helst som rör renoveringar och Rot – och där en ökad efterfrågan finns – ja, där finns också pengar att hämta. I Stockholm – som är det tydligaste exemplet på där fuskjobb – rapporterats så kan man således anlita ett företag för sin köksrenovering och där man sedan upptäcker vattenskador, att elen är dragen på fel sätt eller där exempelvis klinkers inte är satta på ett korrekt sätt.

Det som ytterligare försvårar detta är att man inte direkt kan avgöra huruvida ett företag är skickliga, kompetenta och har kunskapen för att genomföra en köksrenovering i Stockholm heller. Dock; det finns två nyckelord som gör att man som kund på ett bättre sätt kan sålla bort och som kan hjälpa till att hitta rätt företag. Tips enligt följande:

  • Referenser. Har företaget genomfört en köksrenovering förut så borde det lämpligen också finnas en nöjd kund som de gärna erbjuder dig att ringa. Inte det? Då ska du välja en annan firma i Stockholm. Referenser är något som du aktivt måste efterfråga och även se till att ringa.
  • Behörighet. Det företag du anlitar (enligt totalentreprenad, något du bör göra) kommer att ha en elektriker, en rörmokare, en snickare och en plattsättare som i omgångar jobbar hos dig. Ibland olika sådana. Här måste du vara fräck och be om att få se yrkesbevis hos de personer som närvarar i allmänhet och hos elektrikern i synnerhet.
29 Nov 2016