Situationer som kan uppstå vid dolda fel i hus

Dolda fel i hus är något som kan orsaka en hel del bekymmer och besvär. Om du dock har fullgjort din undersökningsplikt har du inte särskilt mycket att oroa dig för. Visst kan det vara besvärligt att till exempel vara utan badrum under en period, men du har åtminstone ingen ekonomisk börda om undersökningsplikten uppfylldes i samband med köpet.

Det bör understrykas att undersökningsplikten är ganska långtgående. Köparen har ett eget ansvar att kontrollera huset innan det köps. Om fel visar sig ett tag efter köpet, trots att en undersökning har gjorts, räknas det dock som dolt. Det är då upp till säljaren att ersätta köparen ekonomiskt.

Ett dolt fel har upptäckts, men säljaren går inte att få tag på

Om dolda fel i huset har upptäckts gäller det att få tag på säljaren. Det här kan till exempel göras genom att skicka ett rekommenderat brev till säljarna. Det är då möjligt att se om mottagaren har hämtat ut brevet från posten. I brevet bör det finnas en reklamation, beskrivning av felet och felanspråk. Ni bör även redogöra för hur och när ni hittade felet.   

Om säljaren inte svarar på brev kan ni försöka få tag på honom eller henne på annat sätt. Till exempel kan ni ringa, skicka ett e-mail eller testa att skicka ytterligare ett brev. Det kan även gå att komma i kontakt med säljaren genom mäklarfirman som förmedlade bostaden.

I den situation säljaren undanhåller sig kontakt, och det dolda felet är dyrt att reparera, kan det vara läge att ta kontakt med en advokat. Ni kan då se över era möjligheter att driva fallet vidare i en domstol. Det här är dock givetvis inte den önskvärda vägen – men om säljaren håller sig undan kan det vara det som krävs.

Ni är osäkra om felen i huset är att betrakta som dolda eller inte

Som nämnt i inledningen har den som köper en fastighet undersökningsplikt. Vidare gäller det att kunna visa att felet fanns vid köptillfället men att det inte var upptäckbart. Dolda fel i hus ska vara just dolda, annars blir det svårare för dig att få ekonomisk ersättning.

För att vara säkra på att felen varit dolda krävs det att ni har uppfyllt er undersökningsplikt vid köptillfället. Det innebär bland annat att ni ska ha undersökt alla utrymmen i fastigheten som är tillgängliga (innefattar till exempel även krypgrund om det är möjligt att ta sig in där).

Undersökningsplikten kan vidgas om det finns symptom vid köptillfället, så som lukt som tyder på mögel exempelvis. Plikten kräver normalt inte ingrepp i huset, men om dessa typer av symptom visar sig kan detta förändras. Förutom lukter, kan det även handla om till exempel fuktfläckar eller att någon väsentlig detalj saknas, så som ett fönsterbleck. Det kan i vissa fall krävas ingrepp i fastigheten för att undersökningsplikten ska anses vara fullgjord.

30 Aug 2017