Slipp få ett avbräck i arbetet

Så gott som alla som arbetar med hantverk, rivningar och renoveringar av äldre hus, riskerar att stöta på gammalt byggmaterial och asbest. Det är stora risker med asbest. Med tanke på att de flesta hus som byggdes innan 1980-talet antagligen byggdes och isolerades med material som mycket väl kan ha asbest i sig, borde egentligen alla gå en asbestutbildning som gör dem beredda och medvetna om detta.

Byggjobbarna som river måste lära sig känna igen asbest

Är man arbetsgivare bör man utbilda sin personal så att de vet vad de ska göra och lär sig känna igen hur asbest ser ut och hur den beter sig. De måste veta vad de ska göra, vad de ska se efter och hur de känner igen den, om de stöter på den. Har man gett dem en sådan utbildning, vet de direkt vad de ska göra och slipper ringa sin överordnade som måste släppa allt och åka till platsen och sätta dem i arbete med asbesten, eller hur de undviker den.

Arbetet behöver inte stoppas av asbest

Får de en asbestutbildning, vet de exakt hur de ska agera och är förberedda på ett helt annat sätt. Om det vet vad de ska göra, flyter arbetet så mycket lättare och smidigare. Det behöver inte blir en avbräck i arbetet. Har man då ett uppdrag som går ut på att man ska vara klar en viss tid, kanske man har en tidspress på sig. Då har man inte möjlighet att personalen plötsligt slutar arbeta bara för att de stöter på livsfarligt isoleringsmaterial.

Byggjobbare med större kompetens arbetar bättre

Får de gå en asbestutbildning vet de exakt hur de ska handskas med asbesten. De vet vilka skyddskläder de ska ta på sig, hur de kan bygga luftslussar för att skydda sig själv och dem som bor i huset, eller vistas i lokalen. Då kan de själva ta itu med problemet utan att behöva vänta på sanerare som ska ha tid att komma ut och påbörja saneringsarbetet. Man vinner tid på att byggjobbarna själva vet hur de river på ett säkert sätt. Arbetet blir gjort, och asbesten tas om hand på ett säkert sätt.

Anlita experter på asbest för vidareutbildning. Därför är det en god idé att anlita experter som vet och kan det som krävs om asbest och hur de kan lära andra hur de ska agera, skydda sig själva och andra i arbetet med asbesten.

13 Oct 2018