Stambyte i Malmö

Stambyte innebär att stammarna, alltså de rör och ledningar i huset som forslar tapp- och avloppsvatten, byts ut. Man brukar räkna med att en stamrenovering på ett flerfamiljshus behöver göras mellan vart 40:e och 50:e år beroende på hur hårt belastade stammarna är och hur ofta de underhålls. I en stor stad som Malmö görs varje år ett stort antal stambyten och det finns många VVS-firmor i Malmö som har stor erfarenhet och kunskap kring stambyten.

Kring ett stambyte arbetar ett VVS-företag ofta tillsammans med andra typer av hantverkare, framför allt när det gäller rivning och återställning av badrum, som är ett måste vid ett stambyte. Många VVS-firmor i Malmö kan erbjuda totalentreprenad där man ombesörjer samordnande med alla inblandade aktörer för att på så sätt göra stambytet snabbare och därmed mindre obekvämt för de boende. Läs här för mer information: vvsmalmö.biz.

Stambyte eller spolning

Efter många års användning blir stammarna i ett bostadshus täckta på insidan av avlagringar, smuts och till och med föremål som åkt med i avloppet och fastnat. Till slut blir påfrestningarna på stammarna så stora att de riskerar att spricka. Spricker ett rör kan det få katastrofala konsekvenser för huset, med stora fuktskador och ett svårt restaureringsarbete som följd.

Det man kan göra för att få stammarna att hålla längre är att då och då, ungefär vart femte år, utföra en stamspolning. En stamspolning innebär att man högtryckssprutar hett vatten upp genom stammarna för att smuts och föremål ska lossna och spolas ut. En stamspolning förlänger rörens livstid, men den kan inte ersätta ett stambyte, som ändå måste göras förr eller senare.

Det finns många VVS-företag i Malmö som kan erbjuda stamspolning för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. En stamspolning går betydligt fortare än ett stambyte och innebär inga olägenheter för de boende, förutom förstås att vattnet måste stängas av under en period, oftast några timmar i taget.

Evakueringsboende

Vid ett stambyte däremot kan det bli så att man måste evakuera de boende. En fastighetsägare är skyldig att under stambytet ordna med evakueringsbyte för hyresgästerna under sex till tio veckor ett stambyte tar. I en bostadsrättsförening får medlemmarna själva ordna med evakueringsboende. Ett alternativ kan vara att ha gemensamma toaletter och duschar tillgängliga för de boende om sådan möjlighet finns i föreningen.

Andra VVS-tjänster

Förutom stambyte och stamspolning kan ett VVS-företag även erbjuda annan service till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, såsom justering och installation av värmesystem som luftvärmepump eller fjärrvärme, eller installation och underhåll av ventilationssystem för flerfamiljshus, oftast system med mekanisk frånluftsventilation kombinerad med värmeväxling, så kallade FTX-system. Är du osäker på vilket skick dina system för värme, ventilation och sanitet befinner sig i, gör du rätt i att kontakta en VVS-firma i Malmö och boka tid för en besiktning. Det är aldrig bra att vänta för länge med underhåll och reparationer eftersom skador på dessa system ofta är svåra och kostsamma att reparera.

22 Jan 2018