Tänk dig en brandsäker målarfärg!

Är du på väg att renovera hemma? Det finns mycket bra material att använda numera då tekniken har gått framåt. Det är alltid bra att använda senaste materialen. Visste du att man kan måla brandsäkert? Jo, just det. Det kan man. Då handlar det om brandskyddsmålning med brandsäker målarfärg som hindrar eld från att utveckla rök och som hindrar en upphettning av elden.

Som bekant är det ju röken som dödar, inte elden. Då är det viktigt att måla med sådant material som förhindrar det. Den brandsäkra målningen går att använda både på trä och stål. Tänk på att måla taket med sådan brandsäker målarfärg. Det är alltid uppåt som elden vill sprida sig. Har man då brandsäkrat taket med brandsäker målarfärg har man gjort mycket för att förhindra eld att sprida sig.

Elden sprider sig via taket

Det är ofta via taket som eld har spridit sig vid bränder i hus. Har elden nått taket, blir hela huset lätt övertänt. Bor man i flerfamiljshus är risken mycket stor att den sprider sig till andra lägenheter. Att släcka bränder som har nått taket är väldigt svåra att släcka. Och som bekant är det lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Dessutom är det ofta vattnet och släckningsskummet som förstör lägenheter och hus. Vatten som svämmar över och skummet förstör inredningen på samma sätt som bränderna. Därför är nollvision av bränder det enda rätta.

Brandsäker målning

Med rätt målning med brandsäker målarfärg har du som renoverar gjort det du kan för att förhindra bränder. Man kan även brandisolera, med brandsäker tätning och fogning. Då tätar man med brandsäker fog i tak, väggar och eluttag. Att brandisolera är bra av många anledningar. Man slipper oljud utifrån. Det är många som lider av trafikbuller, framför allt i storstäder. Många har svårt att sova av bilar som kör dygnet runt.

Isolera med brandsäker fogning

Man får ett bättre inomhusklimat med rätt brandsäker fogning och tätning. Om man har ett bra ventilationssystem, får man mer syrsatt inomhusluft och värmen sipprar inte ut genom fönster och väggar. Tätar man och installerar brandsäker fogning kan man sänka sina kostnader för uppvärmning och kan sänka användningen av energi för uppvärmningen, vilket både plånboken och miljön vinner på.

22 Feb 2018