Tänk på detta om du ska måla ditt trägolv

Golvet spelar en avgörande roll i hur en bostad upplevs. Ett slitet och nött golv kan påverka negativt, ett vackert golv spelar en motsatt roll där all övrig inredning får ett rejält lyft. Ett vackert golv behöver emellertid inte vara synonymt med ett nytt sådant: det finns många sätt att förändra även en äldre golv och göra det vackrare. Att måla är ett exempel på detta. Här ska vi titta närmare på hur man ska gå tillväga för att nå det bästa resultatet av ett målerijobb. Kort sagt, tänk på detta om du ska måla om ditt trägolv!

Att måla ett trägolv ger en väldigt bra effekt. Många tänker sig att ett trägolv ska vara som det är; att man inte ska förändra det utan att den naturliga färgen ska vara bestående. Frågan är varför?

Gällande allt annat så är vi allt annat än blyga då det kommer till att måla om - varför skulle egentligen ett golv skilja sig från detta? Vågar man måla en vägg eller ett tak så kan man även våga sig på att måla ett trägolv. Det finns en stor belöning runt hörnet - förutsatt, naturligtvis, att man gör rätt. Vi tänkte rada upp några tips i steg-för-steg-modell och visa hur man ska tänka vid målning av ett trägolv.

Förarbetet är avgörande

De steg vi nämnde sker i tre stycken och vi enklast blir det om vi radar upp dessa i punkter - enligt följande:

Förarbetet: Först ett konstaterande gällande arbeten som sker utan professionell hjälp: för många fuskar med grundjobbet. Detta visar sig senare och det skapar dels ett mindre tilltalande estetiskt intryck och dels även en kortare livslängd. Målning är definitivt inget undantag från detta. Många privatpersoner disponerar sin arbetstid vid målning på helt fel sätt. Ser man hur en professionell målare arbetar så lägger denne ner ungefär 80 % av sin tid på att slipa, spackla, tvätta och i övrigt färdigställa den yta som ska målas. En privatperson å sin sida kanske lägger ner 20 % av tiden på detta. Det är den stora skillnaden. Golv och målning av sådana ska behandlas på samma sätt. Förarbetet är extremt viktigt och direkt avgörande för hur det färdiga resultatet kommer att se ut. Hur ska man då tänka? Vi börjar med att se vad som inkluderas i förarbetet:

Äldre trägolv kan ha spikar som sticker upp. Dessa ska slås ned med ett speciellt verktyg som kallas för dorn . En dorn är konformat och placeras över spiken varpå man sedan med enkelhet kan slå ner dem utan att skada golvet runt omkring. Då detta är gjort så är det dags att tvätta golvet - det gör man med vanlig målarfärg. Finns det - som vid ett tidigare målat golv - kvar rester av färg så ska målartvätten torka och därefter kan man plocka bort alla dessa sjok med en skrapa.

Slipning är viktig för att färgen ska kunna få fäste. Använd ett fint slippapper och jobba metodiskt över hela ytan. Tänk på att täcka över springor vid dörrar: slipdamm är finkornigt och har en förmåga att leta sig ut även till närliggande rum. Täck noggrant. Du kommer att få slipa flera gånger. Detta av den enkla anledningen att du ska göra vissa saker mellan varven. Det första är att måla igen kvistar med kvistlack.. Den förhindrar kvistarna från att synas genom den färg som du ska måla med. Du ska även spackla igen alla ojämnheter samt spikhålen innan du återigen börjar slipa.

Kort och gott: det här här lejonparten av arbetet kommer att ske. Om du känner att detta är för ansträngande så kan du med fördel ta hjälp av en golvslipare som gör jobbet effektivt. Det kan du använda rot-avdraget för och därigenom också få en skatterabatt om 30% av den totala arbetskostnaden. Det kan vara en sund investering!

Steg två - målningen

Nu börjar det roliga: målningen. Även här krävs det ett visst mått av förarbete innan penseln kan stoppas i färgpytsen. Se till att täcka alla lister och väggar noggrant. Använd en maskeringstejp som inte bränner fast. Det är värt att betala några kronor extra för att slippa se att färg trycker sig igenom och förstör listerna. Klart? Då går vidare.

Hörn och andra eventuella vinklar börjar du måla. Redskapet som rekommenderas är en sned lackpensel. Den fungerar även utmärkt längs med listerna och då detta är klart så går du vidare till de större ytorna. Se till att du inte målar in dig i ett hörn utan arbeta alltid med ryggen mot utgången. Roller är bra för detta och om du använder ett förlängningsskaft så kommer du att spara både tid och rygg. Följ de rekommendationer som ges av tillverkaren och var inte för ivrig: färgen ska torka mellan påstrykningarna.

Efterarbetet handlar inte om mer än att torka av och tvätta upp golvet så att du kan börja ställa in möblerna och njuta av att rummet fått en helt ny karaktär. Svårare än så är det inte att måla ett trägolv. Lycka till!

11 Aug 2020