Totalentreprenad är att föredra

Ser man till hur många privatpersoner går till väga då de står inför att renovera eller försköna i sina hem så finns det två stycken alternativ som används. Det första innebär att de genomför projektet i fråga på egen hand; naturligtvis här beroende på arbetets magnitud samt de egna förkunskaperna. Det som är viktigt gällande detta är att man även väger in vad man får- och vad man inte får göra. Vissa uppdrag käver nämligen behörighet och här kan vi synnerhet peka på arbeten som omfattar elektricitet och vatten som ett exempel på det som man som privatperson inte får göra.

Ska du exempelvis genomföra en badrumsrenovering i din bostad i Göteborg så måste du således kontakta både en elektriker samt en vvs-montör och får inte sköta dragning av vare sig vattnet eller elen på egen hand. Är du osäker på vad du får och inte får göra så kan du utgå lite från hur stora risker som ligger i ditt projekt – vid exempelvis då en badrumsrenovering så föreligger stora risker – vattenskador – och där ska du ta hjälp medan en målning av en fondvägg är något som du klarar av utan att anlita professionell hjälp.

Om vi här tar oss vidare så handlar naturligtvis det andra alternativet då det kommer till att renovera att man gör det som vi ovan berört; det vill säga att man anlitar professionell hjälp snarare än att försöka på egen hand. Ett alternativ som kostar mer pengar men som i regel – allt som oftast – blir betydligt bättre.

En badrumsrenovering blir billigare

Ett tips som man kan använda sig rörande att anlita extern hjälp är att man eftersöker ett företag som erbjuder totalentreprenad och för att visa vad vi menar så kan återvända till den badrumsrenovering i Göteborg vi nämnde ovan. Att renovera ett badrum är nämligen ett typiskt exempel på där totalentreprenad är att föredra och det beror på att projektet har så pass många olika moment i sig.

Vid en badrumsrenovering – från grunden – så ska man dels dra vatten, man ska dra elektricitet, man ska kanske byta dusch mot badkar, man ska kakla om och man ska sätta upp skåp samt speglar. Istället för att här anlita ett företag för varje litet moment så är det bättre att anlita en enda firma som sköter allting.

Det här kallas alltså totalentreprenad och det har väldigt många fördelar. Dels så kommer denna badrumsrenovering att bli billigare och dels så kommer den också att bli betydligt effektivare och snabbare utförd. Genom att samma företag arbetar så vet de nämligen exakt var i tidsplanen de befinner sig, de vet vad som ska göras- och när det ska ske och allt det här leder till ett bättre pris för dig som kund.

Om vi pekar på det motsatta scenariot – att du anlitar olika företag för varje moment – så kommer kanske elektrikern att vara sjuk en dag, något som leder till att plattsättaren inte kan jobba och det gör i sin tur att man inte kan dra vattnet. Arbetet blir i och med det mycket dyrare och den badrumsrenovering i Göteborg som du anlitat alla dessa företag för kommer också att ta längre tid. Totalentreprenad rekommenderas således vid projekt med många moment i sig.

20 Aug 2017