Trädfällning som görs säkert i Sollentuna

När ett träd faller innebär det att otroligt starka krafter sätts i rörelse. Stammen och allt grenverk är tungt. Därför krävs kunnande och utbildning när man utför trädfällning i Sollentuna

Ett träd ser inte så stort ut när man står nere på marken och tittar upp. Har man inte erfarenhet av att fälla träd kan man lätt tro att det inte är så svårt att fälla det. Men det krävs rätt redskap, skyddsutrustning och kunnande för att beräkna hur trädet kommer att falla och ibland måste man ta ner det i delar.

När man anlitar en arborist så får man hjälp av yrkeskunniga som dagligen arbetar med att ta ner träd. Det är stor skillnad på att ta ner ett träd i skogen och att utföra trädfällning i Sollentuna. I ett tätbebyggd område finns det många risker och arbetet måste utföras så att varken människor eller byggnader kommer till skada.

De som utför trädfällning i Sollentuna städar upp efter sig

När ett träd väl ligger på marken inser man hur mycket material det blir. Grenar och kvistar behöver kapas och forslas bort och stammen måste kapas så att den går att flytta.

Vill man behålla materialet till ved så säger man till, annars transporterar arboristerna bort det till återvinningsstationen. Stubben och alla rötter är heller inte roligt att ha kvar i marken och därför kan de också transporteras bort.

När arbetet är klart är platsen återställd, det kommer in mer ljus och risken för ett fallande träd är borta.

4 Jan 2022