Trädfällning av döda och sjuka träd

Har ni ett dött träd på er tomt? Döda träd ska man ta bort så fort som möjligt då de lätt kan knäckas. Ta hjälp av ett företag specialiserat på trädfällning.

Gamla, sjuka och döda träd blir ofta försvagade. Det gör att de kan falla omkull eller knäckas samt tappa sina grenar. För att undvika olyckor och att försvagade träd faller över hus, elledningar eller bilar är det viktigt att man sågar ner och tar bort dem. Trädsjukdomar kan också spridas vidare till andra träd och sjuka träd ska därför tas bort även av den anledningen.

Att fälla träd på den egna tomten kan vara knepigt. Särskilt om de är stora och står trångt till. Därför rekommenderas sektionsfällning och att man tar ner trädet bit för bit. På så vis minimerar man risken för skador i omgivningen.

Säker trädfällning i trånga utrymmen

Sektionsfällning av träd kräver specialistkunskaper. Särskilt som trädet ibland står så trångt till att man måste klättra upp i det för att kunna såga ner det och sedan fira ner delarna med rep. Wasa Trädfällning är ett exempel på företag som utför sektionsfällning eller säker trädfällning som det också ibland kallas.

Anlitar man en arborist eller ett trädfällningsföretag som privatperson kan man använda sig av rotavdraget på själva arbetskostnaden. Det får ner kostnaden en hel del. Men man ska ändå ta in offerter från några olika företag och jämföra priser. Ofta tar företaget också betalt för restiden. Välj därför ett trädfällningsföretag som inte ligger alltför långt bort.

12 Oct 2022