Vad är en entreprenadbesiktning?

Vad är en entreprenadbesiktning och hur fungerar den? Det är en kontroll för att den som beställt en byggnad ska kunna se att han eller hon fått det som han eller hon vill ha. Det ska stå i ett avtal.

När en beställare skriver avtal med den entreprenör som ska bygga byggnaden gör de upp affären i de så kallade kontraktshandlingarna. När bygget är klart ska det besiktas och det görs av en besiktningsman (en utomstående part). Hans eller hennes uppgift blir att kontrollera, undersöka och bedöma hur väl slutproduktionen stämmer överens med det kontrakt som har gjorts. Besiktaren måste självklart göra en objektiv bedömning.

Handlingarna som gjorts innan bygget påbörjas är en förutsättning för att besiktningen av entreprenaden ska gå att göra på ett tillfredsställande sätt. Avtalet ska innehålla bra underlag som visar vad de olika parterna har kommit överens om innan bygget påbörjades. Om de under processens gång gjort fler överenskommelser löpande ska detta också finnas med i underlaget, så att besiktningsmannen kan se vad parterna lovat och gått med på.

Två män i hjälp står böjda över bord med byggritningar

Bekräftelse åt båda håll

När sedan entreprenadbesiktningen är färdig kan alltså både den beställt byggnaden och den som byggt den, se svart på vitt, hur väl slutproduktionen stämmer överens med avtalet.

Det är ett stöd för både beställaren och byggentreprenören. Båda får hjälp att slå fast vad den utomstående besiktaren upptäckt, och om besiktningen blir godkänd är den en bekräftelse på vilka delar som fått okej och vilka delar som eventuellt återstår att åtgärdas i bygget.

Både beställare och byggentreprenör ska få möjlighet att vara med när besiktningen genomförs. Det är viktigt att träffas för att kunna ställa och eventuellt ,lösa frågor när alla parter är på plats samtidigt. Parterna får här chansen att tala för sin sak och påpeka eventuella problem, fel och brister. När besiktningen är helt klar upprättas en rapport, en för vardera part, med bilagor och utlåtande från besiktningsmannen.

Teknisk kunnig besiktningsperson

Den som gör en entreprenadbesiktning skall naturligtvis arbeta med ett objektivt synsätt och minst lika viktigt är att han eller hon är utbildad och tillräckligt teknisk kunnig.

Den som besiktar måste ha långtgående kunskaper i hur avtal ska tolkas och kunna området entreprenadjuridik.

Vem som helst kan självklart inte gå in och göra det här jobbet utan det krävs mer än så. Om besiktningen genomförs av en person som inte är tillräckligt kunnig gäller inte besiktningen. Den som ska besikta ska ha gått särskilda kurser för just entreprenadbesiktningar och avge ett prov som ger ett särskilt certifikat som visar att man är behörig att utföra entreprenadbesiktningar. Den som är besiktare ska kunna visa upp sitt certifikat och ha en ansvarsförsäkring för sitt uppdrag.

En entreprenadbesiktning sker i regel i olika steg eller olika nivåer. Den kan ske både innan, under och efter byggets gång. Från förbesiktning till slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning och särskild besiktning. Det viktiga är att besiktningsmannen använder entreprenadbesiktningen som en kontroll av att parternas överenskommelse följs. Den som är beställare ska helt enkelt få den produkt som han och byggaren kommit överens om.

Läs mer om entreprenadbesiktning här.

17 Mar 2020