Vad är ID06?

Vad är ID06? Svaret är att det är en standard för ID-kort som ska användas på byggarbetsplatser. Syftet är att skapa tryggare arbetsplatser.

ID06, tidigare kallat Sveriges Byggindustrier, ligger bakom det så kallade ID06-kortet, som skall användas av personer som vistas på byggarbetsplatser. Genom ID06 ska integriteten skyddas genom att alla personuppgifter hanteras korrekt enligt PUL (personuppgiftslagen) och genom att lagen om elektroniska personalliggare uppfylls.

bygge, byggarbetare, hus, ID06

Tre huvudsyften med ID06

Vad är då syftet med ID06-korter? Det är i första hand tre olika punkter som ska uppnås med hjälp av denna standardiserade och branschtäckande legitimation.

* Svartarbete och ekonomisk brottslighet ska försvåras genom legitimationsplikt och närvaroredovisning.

* Det ska bli svårare för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

* Man ska skapa tryggare arbetsplatser. ID06 har stor betydelse för att höja säkerheten på byggarbetsplatser. För att man ska kunna ha ett fungerande olycksförebyggande arbete är det mycket viktigt att det går att känna till och kontrollera vilka som vistas på arbetsplatsen.

Obligatorisk närvaroredovsining för svenska byggföretag

För byggföretag som är verksamma i Sverige gäller obligatorisk närvaroredovisning. Det innebär att alla personer som befinner sig på byggarbetsplatser ska kunna legitimera sig med ett godkänt ID-kort. I praktiken innebär det att alla som ska kunna legitimera sig med ett ID06-kort på bygget.

Om du inte är föranmäld eller kan visa upp leg så riskerar du att bli avvisad från arbetsplatsen. Dessutom riskerar arbetsgivaren ett vite om du upptäcks olegitimerad på det aktuella bygget.

ID06-legitimationen lanserades av Sveriges Byggindustrier 2006 med syfte att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser. Ett effektivt sätt att identifiera och koppla varje person på byggen till en specifik arbetsgivare.

ID06 kan användas i ett flertal olika områden:

* Närvaroregistrering i elektronisk personalliggare

* Digitalisering av utbildningsbevis

* Företagskontroll

* Inpasserings- och låsfunktioner.

ID06 drivs idag inom ID06 AB, ett bolag som bildades i 2016, ett fristående, icke-vinstdrivande bolag. Det ägs av ett flertal viktiga aktörer på den svenska byggmarknaden.

De flesta företagsformer kan ansluta sig till ID06-systemet: aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och ekonomiska föreningar.

För att kunna signera avtal med ID06 måste man vara en fysisk person.

Läs mer om hur byggarbetare jobbar på https://www.snickarenacka.com.

 22 Aug 2019