Vad är skillnaden på sprängning och spräckning?

Har du en tomt som du är osäker på hur du ska hantera? Det är viktigt att kontrollera tomten, finns det stenar på tomten som kan utgöra problem i framtiden? Finns det berg i grunden? Det kan vara bra att ta reda på hur tomten ser ut och göra en geologisk markundersökning så att man som tomtägare vet vad som finns på den egna tomten. Har man då kommit fram till att det finns stora stenar och berg som man inte vill ha där, kan man behöva spränga eller spräcka bort sådant. Vilket som, är nödvädndigt är svårt för att inte säga omöjligt för en lekman att säga, bör en professionellt sprängare uttala sig om.

Det är skillnaden mellan sprängning och spräckning

Enkelt sagt, kan man förklara skillnaden mellan en sprängning och spräckning, att sprängningen är omfattande och stor, medan spräckning är liten och begränsad. Båda syftar till samma sak; få loss stenar och göra dem till grus. Både en sprängning och en spräckning kan alltid genomföras kontrollerat, man kan lägga sprängningsnät omkring det område som man ska spränga, så att inte stora stenar förstör omkringliggande tomt. Behöver man till exempel spränga i ett tätbebyggt område, som inne i Stockholms city och nära känsliga byggnader, genomför man endast spräckningar som inte förstör och påverkar omgivande byggnader.

Skillnad på att professionellt och oprofessionell sprängning och spräckning

Skillnaden mellan en proffsig och en oproffsig sprängning och spräckning, är att den oprffsiga inte tar hänsyn till omkringliggande tomter och byggnader. Innan man gör en sprägning eller en spräckning måste man alltid göra en riskbedömning och ta hänsyn till allt som är närliggande områden och byggnader. När en riskbedömning är gjord, bestämmer man sedan sprängämne, storlek och verkan, tid och skydd för omkringliggande fastigheter och hur man kan skydda själva personalen på bästa sätt.

Anlita Stockholms bästa markarbetarfirma

När det kommer till markarbeten är det viktigt att anlita Stockholms mest erfarna markarbetare. Denna markarbetsfirma är ledande inom alla slags markarbeten i Stockholm. De har arbetat i många år med schaktarbeten, sprängningar, dräneringar och grävningar för kablar, bredband och rör. De har utbildning och certifieringar som säkerställer deras kompetens. Att anlita dem innebär att man som kund alltid får veta vad kostnaden kommer att landa på. Att de kan ge så exakta offerter man bara kan, beror på deras mångåriga erfarenheter och vet hur lång tid de kan ta och vad som krävs för arbetet. Läs om dem på: http://www.markarbetenstockholm.nu.

8 Sep 2018