Vad får man göra i sin bostadsrätt?

Att äga en bostadsrätt ger en stor frihet över den egna lägenheten. Det finns mycket man kan göra som en hyresgäst inte kan, exempelvis bygga väggar, lägga in golv osv. Dock står man alltid för kostnaden själv, även när saker går sönder eller skador uppkommer. Får man en idé är det oftast bara att sätta igång men vissa saker kräver tillstånd från styrelsen i föreningen.

En bra tumregel är faktiskt att alltid kolla med styrelsen innan eftersom vissa saker kan vara reglerade i föreningens stadgar och gå emot gängse förfarande gällande renoveringar i bostadsrätter.

Bygga balkong eller renovera fönster

Vi ska här titta lite närmare på vad man vanligtvis får och inte får göra i sin bostadsrätt.

Du får inte på eget bevåg bygga balkong i bostadsrätt, detta är en sådan sak som alltid måste tas upp med föreningen. För at balkonger ska kunna byggas i en bostadsrättsförening måste beslut tas på en medlemsstämma och minst två tredjedelar av medlemmarna måste vara för. Dessutom krävs bygglov från kommunen för att bygga balkonger.

Med fönster gäller att insidan är ditt ansvar och utsidan föreningens. Det betyder att du inte har rätt att byta ut fönstren eller göra åverkan på utsidan.

Badrum

Du kan oftast  renovera badrummet själv om det görs på ett fackmannamässigt sätt, och att du kan bevisa det. Det bästa är dock att alltid anlita hantverkare med behörighet för våtrum. Det gör att du har garantier på att jobbet är korrekt utfört, vilket är mycket bra ur försäkrings- och försäljningssynpunkt. Vissa föreningar har till och med som krav att badrumsrenoveringar ska utföras av behöriga fackmän. 

Kök

Samma ska gäller köksrenoveringar, ok så länge det görs på ett fackmannamässigt sätt.Ett undantag är naturligtvis elinstallationer, som måste göras av behörig elektriker. VA-arbeten bör du också överlåta till ett proffs.

Golv

Att slipa, renovera eller lägga nya golv kräver inget tillstånd från styrelsen utan här är man fri att göra som man vill. Vill man lägga nytt golv i badrummet krävs som sagt att det görs på ett fackmannamässigt sätt, och vissa föreningar kräver till och med att jobbet ska utföras av en behörig fackman med våtrumsbehörighet. Detta är föreningens sätt att skydda sig mot fuktskador i väggar och golv.

Väggar

Du får sätta upp hyllor och väggfasta skåp, måla om och tapetsera som du vill. Du får även riva väggar, om de inte är bärande. Vill du bort en bärande vägg måste du alltid kontakta styrelsen. Oftast blir det blankt nej, men ibland kan en lösning med stålbjälkar accepteras.

Du får även sätta upp väggar och skapa nya rum, men tänk på att för att ett rum ska klassas som beboeligt och inte som en klädkammare eller garderob krävs att det har minst ett fönster.

Dörrar

Dörrarna är din egendom och du kan göra vad du vill med dem. Sätter du in nya dörrar kan det dock vara bra att spara originaldörrar eftersom de är en tillgång om du senare ska sälja lägenheten.

Med ytterdörren är det lite speciellt, insidan är din och kan målas om som du behagar, men utsidan är föreningens ansvar och där får du inte göra någon åverkan. Vill du sätta in en ny ytterdörr exempelvis säkerhetsdörr, går det så klart oftast bra, men du måste alltid kolla med styrelsen. Det kan till exempel finnas krav på att ytterdörrarna ska se ut på ett speciellt sätt.

18 Dec 2017