Vad innebär det att göra en OVK-besiktning i Stockholm?

Vad innebär en obligatorisk ventilationskontroll och hur ofta bör man göra en? Vem har ansvaret och vilka regler eller lag ska följas? Vad ska man tänka på vid OVK-besiktning i Stockholm?

En obligatorisk ventilationskontroll, även ofta omnämnd genom förkortningen OVK, är en regelbunden besiktning som de flesta byggnader behöver göra. Så varför måste man göra en OVK? Ändamålet med en OVK-besiktning är att bekräfta att klimatet inne i huset är godkänt och upp till bra standard samt att ventilationssystemen fungerar som de ska. Den första OVK-besiktningen görs innan man ens installerar ett ventilationssystem i sin byggnad. Detta är så att man vet hur ventilationen bör dras och designas för att vara optimal för just den specifika byggnaden. De flesta hus bör man göra återkommande besiktningar för mellan var 3 eller 6 år. Det finns till och med en lag om detta som inriktar sig på just kontrolleringen av ventilationssystem och hur de fungerar. Detta är därför det är viktigt att inte strunta i de regelbundna besiktningarna.

Varför det är bra att ha återkommande kontroller av ventilationssystem

En OVK-besiktning i Stockholm görs för att uppmärksamma dålig luft inomhus i ofta större byggnader där människor vistas mycket. Detta kan vara allt från skolor, sjukhus till lägenhetshus. Så när man gör obligatorisk kontroll av dessa system så är det för att just förbättra miljön för de människor som spenderar mycket tid där. Dessa kontroller hjälper även till att upptäcka saker som mögel, fukt och skador på byggnaden så det är en bra bonus. Det är upp till byggnadens ägare att sköta sina skyldigheter när det kommer till att boka in återkommande besiktningar. Ovanför dem sitter kommunens byggnadsnämnd som i sin tur ska se över att byggnadsägarna i området sköter om sina byggnader upp till kommunens standard.

Vad ingår i en OVK-besiktning?

Det är flera olika saker som ses över vid en ventilationssystemsbesiktning. Vid varje obligatorisk kontroll så kontrollerar man att ventilationssystemet till exempel inte innehåller några föroreningar som lätt hade kunnat spridas genom byggnaden. Man kollar även att instruktioner för hur systemet ska tas om hand finns tillgängliga för personalen och att ventilationssystemet helt enkelt fungerar på det sätt som det ska. Besiktningarna görs utav en så kallad funktionskontrollant. Vid återkommande kontroller bör den här kontrollanten även se över att funktionerna i ventilationssystemet överensstämmer med de lagar och regler som finns. Ibland kan ju dessa ändras och då måste systemet uppdateras eller bytas ut. Vi rekommenderar Aerius Ventilation som kan hjälpa dig med OVK-besiktningen.

13 May 2020