Vad kostar det att lägga om taket?

Föll några takpannor ner i höststormen? Eller är ni osäkra på om plåttaket fortfarande håller tätt? Det är viktigt att både husets fasad och tak håller fukten ute så att insidan skyddas.

Man bör besiktiga sitt tak en gång om året för att försäkra sig om att det håller tätt. Har det stormat lite extra kan det vara bra att kontrollera taket en extra gång. Skulle taket behöva repareras eller läggas om är det bara att ta in offerter från ett flertal olika professionella takläggare och jämföra priser. Var noga med att fråga om anbuden är med eller utan ROT-avdraget inräknat. Det finns även flera sidor på nätet där man lätt kan göra en grov uppskattning beroende på material. Priserna skiljer sig dock också när det gäller arbetskostnaden. Det är nämligen alltid lite dyrare att anlita en hantverkare i en av våra storstäder.

Gör själv en grov prisberäkning

Man kan också själv göra en grov beräkning uppdelat på själva arbetskostnaden och materialet var för sig. Detta för att ROT-avdraget sen bara får göras på själva arbetskostnaden och inte på materialet. Uppskatta därför antalet arbetstimmar och multiplicera det med hantverkarens timlön. På summan betalar man sen 70% då resterande försvinner tack vare ROT-avdraget. Materialkostnaden kan variera stort beroende på kvalitet. Kvadratmeterpriset på takpapp, takplåt eller tegelpannor kan variera stort. Men pröva att göra en grov beräkning på ett kvadratmeterpris på några hundra kronor för materialet. Tänk också att lägga till eventuella resekostnader och hyra av byggställning om taket är stort.

Prisskillnaden mellan olika material kan vara stor

Att lägga om ett tak är förstås ett tidskrävande projekt men att inte göra det kan kosta långt mer och det lönar sig inte att försöka snåla på det. Läcker det och det blir fuktskador och kanske till och med mögel blir renoveringskostnaderna större och mer omfattande. Dessutom kan man drabbas av allergier som det sen kan vara svårt att bli av med. Då man lägger om ett tak brukar man ta hänsyn till när huset byggdes. Tegelpannor användes ofta ända fram till mitten på 1900-talet då det ersattes av andra mer lätta material. Tegel är det dyraste materialet medan ett papptak är det billigaste. Plåt och betong hamnar någonstans mitt emellan. Vill man byta taktyp på sitt hus måste man även ta hänsyn till byggkonstruktion. Det är exempelvis inte säkert att ert hus klarar att hålla uppe ett tungt tegeltak.

25 Mar 2020