Vad ska man förbereda inför första mötet med en arkitekt?

Har du köpt en tomt och ska bygga ett helt nytt hus eller vill du bygga om och förändra ett gammalt hus men ändå bevara känslan? Har du själv kunskapen och alla idéer eller är det dags att anlita?

Oavsett om du står med en helt ny tomt utan hus eller om du står med ett hus som ska byggas ut eller totalrenoveras så är det en väldigt god idé att ta kontakt med ett arkitektkontor. Beroende av vad du önskar få hjälp med, eller vad du tror att du önskar få hjälp med så behövs olika expertkompetenser. På ett större kontor kan du däremot få hjälp med det mesta. Börja med att förbereda dig så du vet vad du vill åstadkomma, men ha ändå fria ramar för arkitektens kreativitet och sätt ramar i form av budget. Vad har du för tidsperspektiv? Vilka behov och önskemål finns? Och slutligen, för vem ska den nya eller ombyggda byggnaden vara? Kontakta gärna ett par kontor och jämför offerter.

Bredden du knappast vet om

På ett arkitektkontor finns en mängder av olika bredd i kompetenser såsom byggnadsarkitekter, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter och inredningsarkitekter. För dig som kund är det en av de stora fördelarna med att anlita just ett arkitektkontor och inte bara en enskild arkitekt. I vissa projekt kan det vara en väldigt stor fördel att ha tillgång till alla dessa kompetenser då de kan komplettera varandra och samverka. Det är ju inte alltid du vet redan innan att du vill ha hjälp med mer än bara husbygget - nya ideer kan uppstå längst vägen i ett bra samarbete. Ibland sker omplanering av huset utifrån omgivningens förutsättningar eller tvärtom.

Bygglovsregler och annat

I de flesta fall när du ska bygga nytt, förändra eller bygga till något på din tomt så behöver du ansöka om bygglov hos kommunen. Även om det bara gäller att bygga ut ett rum eller en större altan. Då är det toppen att ha erfarenheterna som finns på ett arkitektkontor med sig. De vet vilka regler som gäller och de har varit med om mängder av bygglovsansökningar. Dessutom besitter de ju kompetensen att ta fram alla de ritningar som behövs i ansökan för att den ska bli godkänd. Så genom hela projektet har du ditt arkitektkontors trygga hand - de följer dig från idé till ritning och genomförande - behöver något ändras eller tänkas om på vägen så har du deras kompetens och erfarenhet till hands.

6 Apr 2020