Varför du behöver en kontrollansvarig

Varje gång vi river något, bygger någonting nytt eller utför en markåtgärd så påverkar detta både miljön och samhällets utveckling. Ser man dessutom till det faktum att en byggnation ofta står sig i flertalet år så är det extra viktigt att man säkerställer att minimal skada görs på den närliggande miljön samt att byggnationen i fråga blir så högkvalitativt byggd som möjligt. För att säkerställa att kraven i vår svenska bygglagsstiftning uppfylls så har vi ett system där man som byggherre (det vill säga den som bygger exempelvis ett hus) dels måste ansöka om ett bygglov hos byggnadsnämnden i den kommun där han bor och ska bygga och att han dels också måste anlita en kontrollansvarig som deltar genom hela projektet.

Ett förslag på en kontrollansvarig ska finnas då ansökan om bygglov skickas in och huruvida denne godkänns eller ej är något som byggnadsnämnden avgör. De kan således utse en ny kontrollansvarig om de finner att det första förslaget inte ”håller måttet”. Då vi talar om att en kontrollansvarig inte håller måttet så kan skälen vara något av följande:

* Han är inte certifierad. En kontrollansvarig måste vara certifierad och godkänd av ett certifieringsorgan som i tur ackrediterats av myndigheten Swedac.

* Han är släkt. En kontrollansvarig ska alltid vara obunden och därför så kan du som byggherre alltså inte anlita din bror, din kusin eller din svåger. Även om dessa skulle vara certifierade som kontrollansvariga.

* Ni jobbar inom samma företag. Det här gäller främst större entreprenörer och av samma orsak som punkten ovan; en kontrollansvarig ska ha en självständig ställning.

Tar vi det vidare och säger att A) din byggnation fått bygglov och B) att den person du utsett till kontrollansvarig godkänns – vilket är då nästa steg; hur kommer du och denna person att arbeta tillsammans rent praktiskt? Kort och gott; vad gör egentligen en kontrollansvarig? Vi radar upp några punkter:

* Han gör en kontrollplan – tillsammans med dig som byggherre. Denna kontrollplan kommer att vara det som säkerställer god kvalitet och det är också denna som ska följas. Bygger du exempelvis en villa i Stockholm så kommer du knappast att kunna närvara hela tiden och genom att du har en kontrollansvarig så ger du dig själv bättre möjligheter till att få ett hållbart resultat.

* Han deltar vid tekniska samråd med byggnadsnämnden.

* Han kontrollerar, han dokumentera och han ser genom detta till att nämnda kontrolplan verkligen följs.

* Han följer med vid arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden genomför.

* Han avslutar med att ge ett utlåtande. Detta ligger sedan som grund för beslutet som byggnadsnämnden i din kommun – Stockholm i det här fallet – ger dig om huset är klart för dig att flytta in i eller om det krävs åtgärder innan detta kan ske.

En kontrollansvarig ser alltså till att varje byggnation sker efter vedertagna lagar och regler och han kan tack vare sin expertis också bidra med väldigt goda råd. Något som många inte tänker på; man ser istället den person man utsett som kontrollansvarig som ett nödvändigt ont som måste finnas där. Istället ska man se honom/henne som en tillgång som faktiskt kan bidra till ett mycket bättre slutresultat.


Viktigt att poängtera: det är inte alltid du behöver en kontrollansvarig och en tumregel är att om det krävs ett bygglov så krävs det också en KA. Ska du på din tomt i Stockholm bygga ett staket, ett uterum eller en friggebod så behöver du inget bygglov och således ingen kontrollansvarig. Dock: du kommer att behöva göra en anmälan till byggnadsnämnden och rådet är att du hör dig för om vad som gäller rörande en KA på samma gång.

13 May 2017