Viktigt att agera vid misstanke om asbest

I äldre hus, byggnader och fastigheter så kan det finnas asbest och detta är något som man måste ta bort genom att utföra en så kallad asbestsanering. Asbest är i Sverige totalförbjudet att använda och har så varit sedan 1982 och anledningen till detta är att följderna av att exponeras för asbest är katastrofala. Ungefär 90% av alla fall av cancer i lungsäcken – mesotelion – har sitt ursprung i exponering av asbest och i Sverige så räknas det med att 200 perosner varje år avlider som en följd av detta.

Det används alltså inte – men det finns fortfarande kvar i vårt byggbestånd och särskilt vanligt är att man hittar asbest i hus, byggnader och fastigheter uppförda på 50-70-talet och där det inte sällan rör sig om att man använde asbest i kakelfix-kakelfogar, isolering till pannor, i ventiler, som ett fyllnadsmedel i färg, i golvplattor och i armeringsplattor. Från Byggnads så räknar man med att det finns ungefär 400.000 ton(!) asbest inbyggt i vårt svenska byggbestånd och ser man den siffran, bor – eller äger – ett hus eller fastighet som är uppförd under exempelvis 60-talet; ja, då förstår man också vikten av att agera.

För; det går att genomföra en asbestsanering och bli av med detta farliga ämne och det initiala steget är att man först och främst utför en noggrann analys kring var det kan finnas samt i vilken mängd det förekommer. Den här analysen går relativt fort att göra och tipset är att man försöker använda sig av samma företag både för analys och den efterföljande saneringen av asbest.

Välj inte det billigaste företaget för en asbestsanering

Viktigt här dock! Välj rätt företag., Det finns seriösa aktörer som jobbar enligt föreskrivna regler och som följer de hårda lagar som omgärdar en asbestsanering. Men – tyvärr – så finns det även företag som totalt struntar i dessa och som låter sina anställda genomföra en asbestsanering utan ordentliga skyddskläder och utan att skydda de som bor i fastigheten där projektet äger rum. Nyckeln här är att man försöker – så gott det går – att bortse från priset.

Står du inför en asbestsanering i Stockholm så måste du välja med tanke på hälsan och inte låta plånboken styra ditt val av företag. Så mycket skiljer det inte i pris och anledningen till att vi just använde Stockholm som stad är att det där visat finnas störst problem med fuskande företag och att man som kund således behöver fästa större vikt kring att välja ett korrekt företag.

2 Dec 2016