Vilka värmepumpar passar var?

Först och främst så ska man veta att värmepumpar är ett enkelt sätt att ta tillvara på jordens naturliga resurser och att det är något som verkligen behövs i dagsläget och som i framtiden kommer att bli ännu viktigare. Vi har helt enkelt inte råd med att fortsätta förlita oss på äldre lösningar av energi och uppvärmning – olja, kol etc – utan vi måste börja hitta andra vägar.

Det här ger nämligen ringar på vattnet; kan personer i till exempel Malmö visa vägen genom att välja värmepumpar till sina hus så finns det också goda möjligheter att andra storstäder – med värre miljöproblem – följer efter. I detta ligger också att EU inför hårdare krav gällande miljön och att många fastighetsägare och bostadsföretag inom allmännyttan kan få problem med ett nå dessa i framtiden; nu är således en bra chans att aktivt se över valen gällande värmepumpar.

Vilket val man sedan gör beror lite på var man bor och hur de geologiska förutsättningarna ser ut. För vissa passar bergvärme bäst medan det för andra är vattenvärme som är det självklara valet. Enklaste sättet att ta reda på detta är att kontakta ett företag om att genomföra en geologisk undersökning; lämpligen kan man här be en återförsäljare av värmepumpar om råd.

Är värmepumpar dyra?

Om man ser till kostnaden för att få värmepumpar installerade och vad de kostar i sig är svårt att säga. Det beror nämligen helt på vilken typ av energi som man ska återvinna och använda sig av. Ser man till exempelvis bergvärme så kommer denna typ av uppvärmning att vara absolut dyrast och det beror inte på att värmepumpar för detta i sig är dyrt – det är allt arbete runtomkring som kostar pengar.

Ska du använda dig av bergvärme som uppvärmning till ditt hus i Malmö så är det själva grävarbetet, borrningen och efterarbetet (för att återställa din tomt i ett bra skick) och installationsarbetet som kostar pengar. Det som dock är möjligt i dagsläget är att använda sig av rot-avdraget för detta – något som gör att du kan dra av upp till halva kostnaden för arbetet på din deklaration och därefter få tillbaka denna summa på din skatt.

Rot-avdraget bör man således verkligen överväga att använda till att förse sitt hus med bergvärme. Den lösningen är den dyraste – men också den som är allra effektivast då man ser till resultatet.

Stor potential i Malmö

Som vi sa ovan så talar det mesta för att värmepumpar – oavsett till vilken källa – är framtidens melodi i Malmö. Spännande lösningar gällande teknologin, mindre omkostnader samt lättare skötsel – exempelvis genom klick på mobilen! – är samtliga detaljer som vi kan förvänta oss, och som redan finns, om vi väljer dessa alternativa lösningar inom uppvärmning. Framtiden ser både ljus – och framförallt – grön ut.

Mer läsning om värmepumpar: www.värmepumparmalmö.nu.

2 Mar 2017