Vilket tak vill du ha?

Det finns olika tak ute på marknaden att använda sig av. Ska du lägga nytt tak och funderar på vilket? Ta hjälp av experter för att se vilket tak som passar ert boende bäst, de kan olika tak.

Tegeltakpannor, betongpannor, plåttak och papptak. Dessa är några av de vanliga takmaterial vi finner idag på olika hus. Papptak används ofta på de hus som har platta tak. Detta är ett billigare material, dock är det känsligare mot olika väder. Men vid rätt arbete kan det hålla upp emot trettio år.

Vissa väljer att lägga sitt tak själva, men det finns risker med det. Arbetet är på en hög höjd och har man ingen kunskap är det inte så enkelt. Taket har en lång livslängd rent generellt. Tar man t ex ett plåttak kan det hålla uppemot sextio år. För det behöver det omsyn, tvättas av från alger och annat när det är smutsigt, ses över och repareras vid behov.

Lämna bort arbetet

En del väljer som sagt att fixa med taket själva, detta är dock inget för alla. Man arbetar på en hög höjd och ska kunna se vad som behöver åtgärdas. Lämnar du istället bort arbetet och anlitar en takläggare i Umeå eller någon annanstans slipper du själv stå på hög höjd och du kan vara säker på att arbetet blir utfört på ett korrekt sätt. Det är kostsamt att ta ut en takläggare, men med tanke på takets livslängd är det värt varenda krona. Det går dessutom att använda sig av ROT-avdraget.

23 Dec 2020