3 tips till dig med egen brunn

Utan rent vatten skulle vi inte klara oss särskilt länge. Att ha tillgång till bra vatten är en förutsättning för ett bra boende. Att dessutom ha en egen brunn är en värdefull tillgång.

Kommunalt vatten är inte gratis men både tillgång och kvalitet säkerställs av kommunen, men så är inte fallet då man har egen brunn. Då måste man själv se till att vattnet är drickbart och skulle problem uppstå så får man själv åtgärda det och stå för kostnaden. Men tar man bara hand om sin brunn på rätt sätt ska det inte vara några problem. Man måste själv kontrollera vattnets kvalitet och om det är drickbart men det finns inga speciella bestämmelser om när eller hur ofta det måste göras. För sin egen skull kan det vara bra att analysera vattnet regelbundet vart tredje år. Vet man om att det finns riskfaktorer eller man tidigare haft problem eller anmärkningar bör man analysera det oftare än så.

Ta vattenprovet på våren då smältvattnet kommit

Det kan vara bra att ta provet då vattnet troligtvis är som sämst, vilket det är på våren då smältvatten kommer med vårfloden. Är brunnen relativt nyborrad bör man vänta i ett par månader med provtagningen eftersom själva borrningen påverkar vattenkvaliteten. När man tar provet ska man använda en speciell provtagningsflaska som sen ska lämnas iväg till laboratoriet så fort som möjligt. Det finns privata laboratorium som utför tester, men man brukar även kunna lämna vattenprover till företag som även säljer vattenfilter. På vissa orter kan man få hjälp av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor med analysen.

Kontrollera vattenfiltrets effekt genom att även ta ett prov från kökskranen

Det kan vara en god idé att ta provet från kökskranen eftersom det oftast är där man tar dricksvattnet. Att även ta ett prov från brunnen kan vara intressant ifall den är försedd med ett filter. Detta för att sen kunna jämföra med vattenprovet från kökskranen för att se filtrets vatteneffekt. När man sen får provsvaret ska man noggrant gå igenom det. Omdömena som används är de samma som då man klassificerar badvatten men det brukar även innehålla fakta som bakterier, hårdhet, ph-värde, metaller med mera. Det är inte alltid så lätt att förstå allt så ta hjälp av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller laboratoriet som analyserade testet. De kan ge er goda råd om något går att förbättra och vilket slags vattenfilter ni kanske bör installera. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.brunnsborrningstockholm.com/

14 May 2020