Blogg

Sida 2

När du vill glasa in altanen

19 apr 2019

Många funderar på att bygga om altanen eller balkongen för att kunna använda den året runt. Vad ska man tänka på innan man påbörjar projektet? Vilka fallgropar finns det och vilka alternativ har man att välja på?

Först ska man fundera vad som är anledningen till utbyggnaden. Vill man ha en inglasad altan för att skydda mot väder och vind på sommaren eller ska man även kunna använda sig av den på vintern? Sedan som alltid är såklart budgeten viktig. Det finns billiga lösningar upp till mycket exklusiva varianter att välja bland. Prismässigt ligger spannet på från 10 000 kronor för de billigaste alternativen upp till flera 100 000-tals kronor.

Göra själv eller anlita hantverkare

Har man kunskaper inom bygg så blir det såklart billigare, men det tar en hel del tid i anspråk. Men för det allra flesta av oss är det ingen idé att göra det själva. Då rekommenderas det att anlita en erfaren och kunnig hantverkare för att bygga om altanen på ett korrekt och hållbart sätt. 

Eftersom det tar tid att bygga så kostar det en del pengar. Då är det tur att man kan använda ROT-avdraget till det. Det innebär en skattereduktion på 30 % av arbetskostnaden. Seriösa hantverkare sköter detta helt och summan dras av direkt på fakturan.

Vilka alternativ finns

Man kan bygga en enkel inglasning med endast glas. Men för en komplett inglasning måste man tänka på isoleringen för att inte få problem med fukt och isbildning på vintern. Det är även viktigt att ha en bra fuktspärr mot marken för att slippa kondens och mögel.

Man måste noga undersöka hur altanen är byggd för att säkerställa att det håller för inglasning och eventuellt tak. Det väger mer än man tänker sig. Annars kan konstruktionen böja sig av vikten och göra att fönstren blir svåra att öppna. Om det är alldeles för svagt golv kan den till och med rasa. Det behövs inget bygglov om det ligger i anslutning till huset och inte är större än 15 kvm. 

Att välja skjutpartier 

När man glasar in altanen måste man ha någon form att öppning för att kunna vädra och släppa in solen på sommaren. Det är bra att tänka på hur isoleringen är innan man väljer produkt. En vanlig variant är att ha fasta glaspartier och komplettera med skjutbara dörrar och fönster mot trädgården. Välj glas och dörrar av god kvalitet för att det ska bli snyggt och hålla över tid. 

Så underlättar rätt system för projekthantering inom bygg

11 apr 2019

Nästan alla företag inom byggbranschen använder något verktyg för projekthantering. Det behövs för att få ett arbetsflöde och en överblick över hela projektet. Men vad innebär projekthantering inom bygg och vilka delar kan dessa system underlätta? Ett tid- och projekthanteringssystem för byggbranschen kan exempelvis har följande funktioner:

Personalliggare

För att stävja svartjobb på arbetsplatser inom bygg (även inom restaurang) finns idag krav från Skatteverket på personalliggare. En lista över vilka som jobbar på arbetsplatsen, arbetstider m.m. Detta kan självklart ske manuellt men är betydligt enklare att ha interagerat i ett projektsystem. Ett system som därmed är molnbaserat och kan nås varifrån man än jobbar.

Tidrapport

Ett längre projekt är ofta uppdelat i flera delar som dessutom kan vara uppdelade på olika moment. Genom tidsrapportering går det lätt att få överblick på hur lång tid som olika momenten tagit och därmed lättare planera för kommande moment inom projektet. Därmed skapas en projekthantering som tydligt kan ta hänsyn till olika moment och den tidsåtgång som förväntas på dessa.

Byggdagbok

Byggdagbok beskrivs ibland som en överblick ”från ax till limpa”. Det är en dagbok där de större momenten registreras och dokumenteras. Likt hur en journal växer fram kring ett projekt så växer byggdagboken fram under projektets gång.

Denna kan självklart vara en fysisk bok men genom att ha byggdagboken i ett system för projekthantering kan fler nå den och därmed notera olika ändringar och händelser. Därmed skapas en tydligare överblick för alla inblandade parter.

Skyddsronder

Vid de flesta byggnationer krävs att skyddsronder genomförs. Hur ofta och vad som ska kontrolleras regleras av lagstiftningen. Genom att även ha detta i ett projekthanteringssystem kan man lättare ha koll på när de ska genomföras och vad som ska ”bockas av” under dessa ronder.

Kan interageras med andra system

Ett system för projekthantering kan även interageras med andra moduler för att skapa en ännu tydligare överblick. Ett exempel är tidsrapportering och förbrukningsrapportering. I detta fall kan hantverkarna mycket enkelt rapportera in hur många timmar som ska registreras på ett specifikt projekt via en app i telefonen eller via datorn. Detta gäller både tidsrapportering gällande timmar på projektet men även gällande timmar som olika maskiner använts.

I samma system är det då vanligt att hantverkarna kan rapportera in materialåtgång. Projekthantering handlar ju inte enbart om att få projektet att löpa smidigt utan även att ha koll på dess kostnad. Genom att hantverkarna kan registrera timmar och materialåtgång skapas denna lösning på ett smidigt sätt.

Några goda råd om du funderar på att installera bergvärme

31 mar 2019

Bor du i Stockholm och funderar på bergvärme? I Stockholm finns mycket bra förutsättningar för bergvärme, och med en installation har du goda möjligheter att på sikt minska dina energikostnader. Men att installera bergvärme är inget man bör kasta sig huvudstupa in i utan eftertanke. Risken att du blir lurad eller att du får ett system som inte är optimalt utformat för ditt hus och tomtens förutsättningar ökar om du är dåligt påläst och går med på en enkel lösning som kanske inte alls passar ditt hus.

Tekniken inom bergvärme utvecklas hela tiden, och det är numera möjligt att få värme nästan hela året med hjälp av en bergvärmepump. På sommaren kan man låta systemet vila och i stället få sin energi från solceller på taket, en kombinationsläsning som verkligen är miljövänlig och har framtiden för sig. Men det finns mycket man måste veta innan man beställer borrning, så det gäller att vara påläst innan man börjar prata med entreprenörer och söker tillstånd.

Förutsättningarna för bergvärme i Stockholm

Även om Stockholm generellt har mycket goda förutsättningar för bergvärme, finns det ändå platser där bergvärme blir mer eller mindre effektivt i relation till kostnaden. Det som avgör är hur långt ner man måste borra för att komma åt berggrunden, och hur bergets kvalitet är där du bor.

För att ta reda på mer om de geologiska förutsättningarna på din tomt kan du besöka SGU:s hemsida på nätet. SGU står för Sveriges Geologiska Undersökning, och hos dem kan du läsa mer om bergvärme och även på olika kartor se hur berggrunden ser ut där du bor.

Förbered dig genom att läsa på

Ju mer du vet, desto större chans har du att få en så bra installation som möjligt. Läs på om hur bergvärme fungerar, vad skillnaden är mellan olika typer av köldmedium och hur systemen för bergvärme kan kombineras och varieras. Olika hus kräver olika typer av lösningar, och även om det är ett snårigt område som kräver expertis kan du få ett bra hum om ungefär vad som skulle kunna passa dig.

Ta också reda på allt du kan om ditt hus och dess energibehov. Hur mycket energi går det åt idag och vad kostar det dig per år? Vilket pris tycker du kan motivera en övergång till bergvärme? Kostnaderna för borrning och installation av värmepump kan ibland sticka iväg en bra bit över 100 000 kronor, så du måste se till att du vet att du får valuta för pengarna i det långa loppet.

Prata med många entreprenörer

Nöj dig inte med att bara kontakta en entreprenör, prata med alla som verkar där du bor och pejla av  hur de jobbar, hur djupa kunskaper de har, vad de tror skulle vara det bästa för ditt hus och så vidare. På det sättet blir det ganska lätt att se vilka aktörer som är seriösa och vilka som mest vill erbjuda en snabb standardlösning. En bra bergvärmeinstallatör vill veta allt om ditt hus för att kunna hjälpa dig på bästa sätt avseende produkter, dimensionering av systemet och själva borrningen.

Passa på att förbättra isoleringen på huset

Ett bra tips när man installerar bergvärme är att samtidigt förbättra husets isolering. Att byta fönster är ett mycket bra sätt att öka tätheten i huset och förhindra att värme slipper ut i onödan. Har du ett hus med dålig isolering, med gamla fönster med höga u-värden, är det tveksamt om du får ut så mycket av en bergvärmeinstallation. En bättre väg kan då vara att först förbättra isoleringen och därefter, utifrån de nya förutsättningarna, på nytt beräkna för- och nackdelarna med en bergvärmeinstallation.

När du behöver betongbyggare

26 mar 2019

Nrä man arbetar med byggen av olika slag kommer man förr eller senare att behöva betongarbetare. De flesta hus och fastigheter är i stort behov av betong för både stomme och konstruktion. Man behöver även betongplatta till husgrunden. Man behöver betongarbeten till olika delar för husbygget, vilket innebär att man så länge man bygger kommer att behöva betongarbetare som kan hantera den. Betongen har gjort det möjligt att bygga broar, vindkraftverk, vattenverk, tunnlar och ett oändligt antal byggen.

När du har behov av betongjobb

De flesta betongbyggen armerar man numera. Detta för att verkligen förstärka betongen och dess konstruktion. Skulle fastigheten utsättas för någon skada, behåller armeringen själva konstruktionen och det blir lättare att reparera då själva konstruktionen kommer att stå kvar. Bygger du fastigheter kommer du att förr eller senare behöva betongkunniga byggjobbare. Att hantera betongen kräver nämligen sin expert. När du väl har kommit fram till att du behöver en betongarbetare för ditt bygge, är det några kriterier som man behöver bestämma sig för.

Antingen total- eller delentreprenör

Som byggledare, eller uppdragsgivare kommer man förr eller senare att behöva bestämma sig för om det är en total- eller delentreprenad som man vill ha. Vid en totalentreprenad tar byggjobbarna själva hand om allt som krävs. De kommer att löpande informera dig om de olika moment som de gör och ser till att de har uppfattat dig rätt och involverar dig så mycket som du själv önskar. Vill du hellre anlita en delentreprenad, kommer du själv att vara ansvarig och de utför endast den del av bygget som du bestämmer. Här är det olika hur mycket ansvar man själv är beredd att ta.

Alla vill väl anlita de bästa

Har man inte så stor insyn i branschen kan det vara svårt att avgöra vilka man ska anlita. Vilka kriterier ska man titta efter? Dels vill man ju att de hantverkare som bygger åt en, gör själva arbetet noggrant och med hög kvalitet, dels vill man att de är personer som är lätta att ha att göra med. Därför bör man alltid kontrollera alla referenser och omdömen som man bara kan få tag i. Känner man sig osäker kan man alltid kontrollera företaget hos till exempel Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få veta om det finns klagomål hos dem av missnöjda kunder. Det är även bra att läsa på om företaget innan man bestämmer sig; så läs på om dem på omdömessajter. Här kan du däremot läsa om noggranna betongjobbare med hög kvalitet och god ekonomi, har egen ansvarsförsäkring, har alla nödvändiga certifikat och utför betongarbeten.

Lägg större fokus på dina fönster

18 mar 2019

Idag så lägger många ett större fokus på energi och på frågor som kan komma att spara pengar genom att sänka den årliga förbrukningen man har som husägare. Det är definitivt en sund idé. Många betalar för mycket pengar och man gör detta utan att få någonting i gengäld. Att ta en kostnad för att byta från exempelvis en äldre oljepanna till en uppvärmning i form av bergvärme kan sänka den årliga kostnaden för uppvärmning med upp till 80%. Det förutsätter dock att huset även i övrigt är anpassat och det är tyvärr en fråga som många negligerar.

För, en stor fråga handlar inte om vad som fungerar som energi- och uppvärmningskälla. Det är istället en fråga om värmen stannar kvar inomhus eller om den försvinner ut i det tomma intet. Där bör man lägga ett större fokus. Att betala runt 100.000 kronor för att borra- och installera en bergvärmepump i ett hus i Stockholm är en god tanke - men den förutsätter även att man ser till att täta de läckor som finns. En stor sådan handlar om fönster. Fönster isolerar sämre än vad vanliga väggar gör - det är ett obestridligt och ofrånkomligt faktum.

Men, lika sant är att gamla fönster har ett avsevärt mycket högre U-värde än vad moderna fönster har. U-värde används för att mäta isolering och ju lägre sådant som finns - desto mindre luft åker ut från huset. I samband med att man installerar bergvärme - eller någon annan typ av energisnål uppvärmning - så bör man också se över om det är dags att byta fönster. Annars finns en uppenbar risk i att man eldar för kråkorna då den varma luften inifrån åker ut och den kalla luften på utsidan får fri lejd in i huset. Det är allt annat än ekonomiskt försvarbart.

Byt ut dina gamla fönster i Stockholm

Det kostar väl pengar att byta fönster i Stockholm? Ja, det är sant, men det är även en sanning som kommer med viss modifikation. Så himla kostsamt behöver det inte bli. Naturligtvis så är antalet en avgörande fråga - ju fler fönster ditt hus i Stockholm har, desto dyrare blir det.

Men gällande själva kostnaden f ö r dina fönster så kan du idag komma ganska billigt undan. Dels genom att använda rot-avdraget för att installera dem och genom detta dra av 30 % av den totala arbetskostnaden. Dels också genom att välja material som exempelvis plast. Plastfönster har ett oförtjänt dåligt rykte som det är dags att göra upp med. Faktum är att fördelarna är så pass många och stora att man måste sätta dem under lupp.

Vad sägs om fönster som inte kräver något underhåll? Vad sägs om fönster som har extremt lång livslängd? Vad sägs om det lägre priset jämfört med träfönster? Vad tror du om fönster som klarar av all typ av väder och som dessutom går att få i exempelvis träimitation? Det finns väldigt många fördelar och det är, enligt oss, något som borde påskynda ditt byte av fönster i jakt på lägre kostnader i ditt hem.

Beställ ett nästan nytt trägolv

11 mar 2019

Tänk dig att få nästan nya golv. Som är miljövänliga, dessutom. Och nästan nya golv. Det är billigare att slipa om än att slänga ut det golv som du redan har och beställa ett nytt. Det är heller inte särskilt klimatsmart, då det klimatsmarta är att återanvända och återvinna. Att återanvända är smart. Att endast köpa-slita-slänga är inte särskilt klimatsmart. Särskilt inte om du har ett golv med hög kvalitet. Då är det långt bättre och mer klimatsmart att slipa om det som du redan har. Om du då har fula och slitna golv kan du få som nytt golv med ny yta.

Få ny yta på golvet som håller i minst 30 år till

Slipar du om ditt golv kan du använda det i minst 30 år till. Många trägolv kan hålla i 50 år, om du ser till att slipa om det då och då. Är du rädd om golvet kan det hålla hela din livslängd. Då gäller det inte att akta golvet hela tiden. Man måste ju leva också. Barnen kanske leker med sina leksaker på golvet. Husdjuren springer omkring på golvet med sina vassa klor. Att hela tiden springa omkring och akta golvet blir tjatigt i längden. Golv är ju till för att användas. Slipar du om det behöver du inte tänka på att hela tiden akta golvet. Samtidigt vill man ju ha vackra golv.

Rätt behandlat golv håller länge

När hantverkarna väl har tagit fram en splitterny yta på golvet är det sedan mycket viktigt att lägga på en behandling som gör det slitstarkt. Med rätt slags behandling kan du ha ett trägolv i hallen, i köket eller i barnens rum utan att du behöver oroa dig för spill eller andra saker som kan förfula golvet. I köket, till exempel kan det vara bäst att lacka golvet som gör att det står emot väta. I vardagsrummet kanske du vill kunna se trägolvet men där det inte sker lika mycket spill. Då kan du se träets ådringar bättre om du behandlar det med hårdvax. Man kan även betsa eller olja in trägolvet. Kom ihåg att man kan lägga in pigment i oljan eller betsningen så får du den nyans på golvet som du önskar.

Slipa om andra golv än trägolv

Dagens nyare golv går också numera att slipa, även om det är av plast, laminat, klickgolv, parkett eller stengolv. Dagens slipmaskiner är så pass bra att du kan slipa om nästan vilka golv som helst och de nyare plastmattorna är av så pass hög kvalitet numera att du kan slipa om dem. Här kan du läsa mer om golvslipning, som du kan få tag i, i Stockholm: http://www.golvexperternastockholm.se.

Vikten av god ventilation

5 mar 2019

Problem med fukt och början till mögel är väldigt vanligt i våra moderna och egentligen alldeles för täta moderna hus. Det är ett modernt problem som inte fanns tidigare eftersom de gamla husen var otäta och hade ständigt drag. Att alla frös är en annan historia.

Moderna dörrar, fönster och väggar släpper helt enkelt inte in någon luft alls. Vårt moderna sätt att leva med mycket duschande, hushållsmaskiner och tvättmaskiner gör att det ställs skyhöga krav på ventilationen. Till och med vår utandningsluft ställer till det. 

Detta ställer stora krav på en god och fungerande ventilation, oavsett det är en bostad eller företagslokal. 

Varför behövs ventilation?

Det finns en mängd olika tekniker när det gäller ventilation som alla har samma uppgift, nämligen att förhindra att luften står stilla, och då istället ventilera bort fukten. Annars utvecklas kondens på till fönster och kallvattensledningar, som sedan kan spridas till väggar och möbler innan det blir mögel. 

En bra ventilation tar även bort lukter som till exempel matos och vissa gaser från byggnadsmaterial. När lufttillströmningen är korrekt finns ingen risk för problem med fukt och luften är ren och fräsch. 

Dålig luftcirkulation är en stor anledning till ökningen av många allergier. Många påverkas negativt dålig eller bristfällig lufttillförsel. Det kan vara andningssvårigheter, kliande ögon eller koncentrationssvårigheter.

Självfallet är det extra viktigt i våra sovrum där vi tillbringar många timmar varje dygn. 

Hur kan jag själv undersöka ventilationen?

Det finns många anledningar till att ventilationen upphört att fungera som det ska. Oftast är det brister vid injusteringen, bristfälligt underhåll eller ändrade förhållanden till exempel efter att huset har tätats. Det finns några enkla knep att ta till om du misstänker problem. 

Ett sätt är att hålla upp ett hushållspapper mot en ventil, och om det inte sugs fast eller blåser iväg, beroende på om det är till- eller frånluft. Känner du matos i andra rum än i köket så är något fel. 

I badrummet ska du kontrollera att kondensen försvinner efter högst 30 minuter efter duscning. Det ska heller inte finnas kondens på insidan på fönstren i bostaden. Du ska inte känna röklukt där ingen rökt om du bor i lägenhet. Att det hörs ett visslande ljud i brevlådan på ytterdörren är ett annat tecken på att det inte står rätt till. 

Befarar du att ditt ventilationssystem inte fungerar som det ska, så skadu ta hjälp av ett erfaret och kunnigt ventilationsföretag som hjälper dig att felsöka och föreslå åtgärder.

Satsa på massiva trägolv när du bygger hus

17 feb 2019

Förr i tiden byggde man för framtiden. Allt var rejälare och hantverket mer genuint. Det fanns en ära i att bygga hållbart och hantverksskickligt. Visst finns de duktiga hantverkare än idag, och entreprenörer som sätter ett värde i att bygga hus som ska hålla en lång tid, men tyvärr blir det allt vanligare att man försöker ta genvägar, kapa kostnader, bygga snabbt och så vidare. Det märks på byggkvaliteten. I Stockholm byggs det just nu mer än på många år. Det skapas fler bostäder, men det är långt ifrån alltid de är av så bra kvalitet som man kunde önska. Boende- och byggkvaliteten är nästan alltid bättre i gamla hus från 1900-talet, trots att lägenheterna är billigare.

Samma sak med nybyggda villor. Många drömmer om att bygga ett eget hus, men de lägger mer vikt vid detaljer än på att huset ska vara byggt av solida material och med omsorg och kärlek. Husbyggande idag handlar för mycket om att skära ner kostnader och hitta den billigaste lösningen, något som så klart inverkar negativt på kvaliteten. Ett exempel är de enkla golv som läggs in, golv som kanske inte ens klarar att slipas mer än ett par gånger. Här kan man verkligen inte tala om att bygga för framtiden.

Fördelar med massiva trägolv

Massiva trägolv är vackrare än moderna klickgolv som man kan lägga själv. De känns stabilare och är dessutom bättre för husets stabilitet. Dessutom är de skönare att gå på. Ett massivt trägolv slits inte lika hårt och kan dessutom slipas om åtskilliga gånger. Med rätt underhåll kan ett massvit trägolv hålla i flera hundra år, på det finns många exempel i Stockholm. Och ju äldre att trägolv blir, desto vackrare blir det. Ett gammalt trägolv med sin doft och sin partina sätter en prgäel på huset sm inte kan jämföras med ett nylagt klickgolv som en hemmafixare har lagt. De spelar inte ens i samma liga.

Ett massivt golv ska läggas av en golvläggare

Om ni vill ha massiva trägolv i ert nybyggda hus så ska ni anlita en professionell golvläggare i Stockholm. Oavsett om det är parkett eller tiljor som ska läggas så krävs det både hantverksskicklighet och professionell noggrannhet för att resultatet ska bli så bra som det kan bli. Golvet spikas eller limmas fast mot underlaget och är alltså inte flytande, vilket gör det stabilare och mindre känsligt för rörelser. I vardagsrum och andra sällskapsrum kan en vacker parkett, kanske fiskbensparkett passa bäst, medan det i sovrummen ofta känns mysigare med tiljor.

Dessutom passar massiva trägolv betydligt bättre ihop med stenplattor eller klinker, som man kanske vill ha i hall eller kök. Det är genuina material som kräver att de matchas på ett bra sätt, vilket de gör med massiva trägolv.

Ta in golvslipare vart tionde år

Det finns ingen bestämd tidsperiod för hur ofta man bör slipa om ett massivt trägolv. För det första måste det inte göras, utan det är en estetisk fråga, vilket betyder att det är dags när man själv tycker att golvet börjar se för slitet ut. Hur fort golvet slit beror på hur mycket det används, och på vilket sätt, men en bra tumregel är att kanske kontrollera golvet lite extra vart tionde år och göra en bedömning av om det kanske skulle behöva en slipning.

En golvslipning med maskin är inget man bör ge sig på själv, särskilt inte när man har vackra massiva golv. När ett massivt trägolv ska slipas tar man alltid in en professionell golvslipare, som kan ta hand om alla golv på bara några dagar och ge dem rätt behandling. I Stockholm finns många bra golvslipare som kan hjälpa till att återställa golven till nyskick. Först slipas golven och sedan ytbehandlas de med lack eller hårdvaxolja. Därefter är de redo att pryda sin plats i huset på nytt.

Några råd vid stopp i avloppet

13 feb 2019

Stopp i avloppen drabbas nästan alla någon gång av. Det är inte roligt och kräver akut hjälp eftersom vi är så beroende av vatten i vårt dagliga liv. Det kommer alltid olägligt och medför en massa problem och dålig lukt.

Här följer några goda råd och tips vad du kan göra själv innan du kontaktar professionell hjälp av en rörmokare.

I toalett och badrum 

Den vanligaste anledningen till stopp i vattenrör är långa hår som fastnar i handfatt och golvgrunnen i dusch och dadkaret. Hår fastnar lätt i rostiga gjutjärnsrör och börjar lukta surt. Och såklart saker som spolats ner som inte hör hemma i toaletter.

Ett eneklt och bra bra tips är att fästa en nylonstrumpa på plaströret som går ner i golvbrunnen eller montera någon form av sil i badkarets utlopp. 

Det vanligaste sakerna som fastnar i våra vattenledningsrör är tamponger, bindor, handtorkpapper och tops. Dagens snålspolande toaletter och äldre ledningar klarar inget annat än vanligt toalettpapper. Så spola ALDRIG ner något annat om du inte vill ha stopp i avloppet. 

Det är också vanligt att ihoptorkat toapapper fastnar. Det vanligaste är att det fastnar när man är borta på semester och inte använder toaletten. Då blir papperet ihoptorkat eftersom inget vatten spolar ner det om det annars gör när toaletten används ofta.

I köket

I köksavloppet är fett den stora boven. Matrester och fett blir en beläggning i rören med tiden.  Med åren blir det riktigt hårt. Det bästa tipset är att alltid spola extra med varmt vatten efter att man har sköljt av tallrikar, kastruller och annan disk. Då blir inget fett och smuts kvar i rören. Rensa också alltid avloppet till diskbänken och släng och låt det inte rinna ner i rören.

Även diskmaskinen kan orsaka stopp. Moderna diskmaskiner använder väldigt lite vatten och då ökar risken att det blir stopp. Matrester och smuts sköljs helt enkelt inte ner lika bra som förr. Så försök att skölja disken innan den diskas i maskinen.

Vårrum och tvättstugor 

Tvättmaskiner är ett annat problem på grund av alla rester som den producerar i form av hår, textilfibrer och tvättmedelsrester och liknande. Det skapas en kletig massa som fastnar i rören. 

Detta kan ibland över tid skapa en kletig massa i rören, som man enkelt kan slippa om man sätter en sil där vattnet går ut från tvättmaskinsslangen. Dock inte direkt på maskinen.

 

 

 

Arbetsmarknadssituationen för hantverkare i Södermanlands Län

5 feb 2019

Funderar du på att fltakläggareytta till Strängnäs? Eller till Eskilstuna? Eller bor du redan i länet, men funderar på att byta karriär? Arbetsmarknaden för hantverkare i länet är generellt sett god, precis som i resten av landet (och framförallt i Mellan- och Sydsverige. Den som till exempel vill bli takläggare, VVS-montör eller elektriker kommer ha goda möjligheter att hitta jobb här.

 

Men hur ser egentligen konkurrensen om jobben ut? Och hur skiljer det sig mellan olika kommuner? Här tittar vi lite närmare på det – yrke för yrke.

Takläggare

Konkurrenssituationen om arbetstillfällen för takläggare är antingen liten eller mycket liten (enligt Arbetsförmedlingen), beroende på vilken kommun man tittar på. I de lite större kommunerna, så som Eskilstuna och Strängnäs, är konkurrensen mycket liten, enligt myndigheten. Kommuner där konkurrensen enbart bedöms vara liten är Flen, Vingåker och Katrineholm. Förutom Strängnäs och Eskilstuna bedöms konkurrensen även vara mycket liten i Nyköping, Trosa och Gnesta.

www.takläggaresträngnäs.se är en kompetent och erfaren firma som har en ledande ställning på Strängnäs marknad. 

Elektriker

Konkurrensen om jobben för elektriker är mycket liten i hela landet, förutom i Jämtlands och Gotlands Län, där den bedöms som liten. Södermanlands Län är inget undantag från det. I samtliga av kommuner bedöms konkurrensen om jobben för elektriker vara mycket liten. Med det sagt, är det säkerligen enkelt att hitta ett jobb över hela landet för den som har behörighet.

VVS-montör

Även för VVS-montörer ser möjligheterna till jobb goda ut över hela landet. Endast i Gotlands, Jämtlands och Västerbottens Län råder liten konkurrens om jobben, istället för mycket liten. Vissa skillnader finns inom länet. Faktum är att det ser likadant ut som för takläggare – i Vingåker, Flen och Katrineholm råder lite högre konkurrens om jobben än i till exempel Strängnäs och Eskilstuna.

Golvläggare

För golvläggare råder mycket liten konkurrens om jobben i länets samtliga kommuner. Lite större skillnader syns dock när man ser till hela landet. I princip är det mycket liten konkurrens om jobben i hela landet, men det är lite tuffare på Gotland, i Jämtland, Gävleborg och Västernorrland. Med det sagt, är det troligtvis inga problem att jobb som golvläggare här heller. De flesta hantverkaryrken har en mycket gynnsam arbetsmarknad. Åtminstone när man jämför med andra yrkesgrupper, i andra branscher.

Snickare

För snickare finns ett par små skillnader på länsnivå. Här är konkurrensen mycket liten i de kommuner där det var lite tuffare för takläggare och VVS-montörer – Vingåker, Katrineholm och Flen. Konkurrensen är även mycket liten i Eskilstuna och Strängnäs, men enbart ”liten” i Gnesta, Trosa och Nyköping.

Populärt bygga stora altaner

5 feb 2019

De senaste modellerna på altaner har växt sig allt större. Vissa arkitekter har blickat österut för formen av deras ritade altaner, och har tittat på hur japanerna bygger sina altaner. Det är inte helt ovanligt att japanerna bygger sina altaner runt hela huset. De kanske inte är så breda, men de sträcker sig runt hela huset i gengäld. Detta gör man därför att man ska kunna få skugga under olika tider under heta sommardagar. Japaner ogillar starkt det varma och heta solen, och vill sitta utomhus bara för att få svalka under heta sommardagar, i motsats till oss nordbor som gör allt för att få sol på vår vår vita hud.

Bygga altan med staket

Vad för slags altan funderar du på att bygga? Vill du ha en högre altan? Då bör du i så fall bygga altanen med staket kring altanen. Det ger altanen om ombonad känsla. Då kan du måla staketet vitt och olja in resten av altanen i en mörkare nyans, som gör sig fin mot det vita staketet. I synnerhet är ett staket kring altanen om du bygger altanen högre än 1 meter ovan markytan.

Välja material till altanen

När du väl har bestämt dig för om altanen ska ha staket eller ej och i vilken färg som du önskar ha staketet i är det sedan viktigt att bestämma vilket material som du vill bygga altanen i. Vill du bygga med sten, trä eller hur önskar du dig din altan? De flesta väljer en trädäckad altan. Det är vad vi har vant oss vid. Men en altan kan du egentligen bygga i vilket material som helst, i betong, sten eller i valfritt material.

Måla eller olja in?

Om du sedan har valt en altan i trä, bör du sedan bestämma om du ska måla altanen eller om du endast vill olja eller betsa den. Om du väljer att olja in altanen, kan du alltid lägga in ett pigment i oljan så att du slipper få en så mörk altan. Med något pjust pigment i oljan kan du få valrfri nyans på oljan. Måla en planka först, så du ser hur nyansen på oljan med pigment ter sig i dagsljus. 

Välj hantverkare för din altan i Stockholm

När du har bestämt dig för de olika alternativen bör du sedan bestämma dig för om du ska bygga altanen själv, eller om du ska anlita hantverkare som kommer och gör den åt dig. Välj helst hantverkare som är erfarna och som har gott renommé av sig att bygga altaner. Läs mer här.

Se över den viktiga ventilationen!

23 jan 2019

Så här borde alla tak se ut; med ordentliga ventiler som förser ditt hus med riktiga ventiler. För att ett hus ska fungera som det ska och så att alla boende får in syrerik luft inomhus utan att släppa ut inomhusvärmen bör man ha riktiga ventiler, och inget mekaniskt ventilationsystem som inte får ut dålig luft som vi andas inne. Så mycket som 30 procent av luften som vi värmer upp inomhus går för det mesta till spillo. Skaffar du dig automatiska ventiler av FTX karaktär får du både bättre ventiler som på en och samma gång ser till att du får in syrerik luft men bevarar inomhusluftens värme. Anlita därför ventialtionsfirma i Stockholm som bygger de slags ventiler som du behöver till ditt hus.

Därför är FTX-ventiler bäst för ditt hus

FTX-ventiler är de enda slags ventiler som aktivt drar in syrerik luft, men värmer upp luften innan den flödar in i huset. Eftersom vi, både vuxna och barn vistas alltmer inomhus, är kvaliteten på luften desto viktigare. Med FTX-ventiler kan du sänka dina kostnader för uppvärmningen i ditt hus. Du kanske tycket att de kostar mer än andra, mekaniska ventiler, kanske du tänker att du vill spara in på dem. Men om man blir sjuk av att inomhusluften inte är tillräckligt fräsch är kostnaden inte viktig längre. Själva huset behöver frisk luft inne, och vi människor behöver mycket syre för att inte bli sjuka.

Sjuka hus gör oss sjuka

Skulle våra hus bli sjuka op grund av fukt eller mögel blir vi garanterat sjuka. För att slippa det är ventilerna grundläggande del i att se till att det inte blir så. Goda ventiler är det viktigaste förutom uppvärmningen. Ett hus behöver en jämn värme, och ska inte utsättas för kyla eller fukt. Våra rör behöver också en jämn värme för att inte frysa. Det vet alla som har ett fritidshus eller sommarstuga. Har det blivit för kallt ute fryser de alldeles för lätt sönder. Att se till att sommarhuset eller fritidsstugan håller en jämn värme ser du till att de inte går sönder utan fungerar som de ska.

Anlita ventilationsfirma i Stockholm

Att anlita en ventilationsfirma i Stockholm är bland det viktigaste som du kan göra för att se till att huset som du bygger får den ventilation som du behöver. En sådna kan ge råd för hur du ska bygga både så att huset blir ventilerat ordentligt och så att de boende får en så bra inomhusluft som möjligt. Lycka till!

Se till att inte bygga på sanerad mark

1 jan 2019

Ska du bygga nytt? Har du redan en tomt som du har köpt och ser fram emot att flytta till den nya platsen? Det är alltid spännande att få flytta in i något helt nytt. Kanske du har haft chansen att få påverka hur det nya huset ska bli? Du kanske har fått välja material på fasad, tak och fönster och hur inredningen ska se ut? Då känner du säkert en stor förväntan på hur huset ska komma att se ut. Men har du kontrollerat marken som du ska bygga huset på?

På vissa håll risk för gifter i marken

Enligt geologer, finns det vissa risker med gifter i marken på många håll i landet. Om det har funnits en industri nära den plats som man har planerat att bygga på, finns det vissa risker att det fortfarande kan finnas en hel del gifter som dröjer sig kvar i marken. Då är det absolut bästa som man kan göra är att ta dit ett företag som kan kontrollera och mäta om det finns eventuella gifter i marken. Skulle det finnas det, är det viktigt att alla slags gifter saneras bort och att marken inte har kvar så många gifter. Sedan kommer företaget som har tagit proverna och som har sanerat marken, att ta nya prover så att de ser att allt giftigt har kommit bort.

Först efter det är det läge att planera en inflyttning i det nya huset. Det handlar ju om generationer som kanske vill bo kvar på platsen och att det ska vara säkert att kunna bo och vistas på platsen. 

Anlita ett företag som kommer och kontrollerar marken

Om du känner dig det minsta orolig över hur det står till med marken där du planerar att bygga, är det bästa som du kan göra är att anlita ett företag som kan komma och ta prover i marken och som kan avgöra hur stor del av marken som kanske behöver saneras. Det kanske behöver grävas ut ordentligt och sedan fyllas på med "frisk" jord eller grus för att häva gifterna som kanske finns i marken.

Oattraktivt bo på giftig mark

Det är en vinst för alla om du sanerar marken om det är så att det kommer fram att det finns gifter där. Giftig mark kan man inte använda till någonting. Det blir en öde tomt i så fall. Ta i stället kontakt med en saneringsfirma som först tar reda på om det finns gifter i marken och sedan kan sanera den på sätt som är nödvändiga. Läs mer här.

När du behöver en elektriker i Uppsala

29 nov 2018

Ska du renovera ditt hem? Behöver du göra om hemma och vill samtidigt se till att ditt hem blir mer effektivt när det komemr till elanvändning? Det går mycekt väl att anlita en elektriker som kommer hem till dig och visar på hur du kan utnyttja elförsörjningen på bättre sätt. Vi använder nämligne otroliga mängder el. Om vi går igenom allt det soim vi gör hemma och tänker på hur de maskiner som vi använder får sin hetta, värme elelr belysning ur, inser vi snabbt att alla maskiner som vi har hemma går på el.

Maten som vi lagar i hushålelt går på el. Spisen går på el, liksom kyl och frys, bakar vi och har en bakmaskin, går den på el. ÄVmre vi maten går mikorn på el. Om vo föärflyttar oss till badrummet, går varmvattnet på el, liksom golvvärmen, belsyningen och tävttmaskinen. I avrdagsrummet dra TV:n el, sitter vvi vid datorn, går den på el, liksom mobilen osm behöver laddas. Allt vi gör i våra hus går på el.

Så kan du dra ner på elkostnaderna

Det bästa och mest efffekiva vi kan göra som elkonsumenteraä r att bli våra egna elproducenter. Det enklaste sättet att bli sin egen elproducent är att utnyttja taket som man har i sin villa, och montera solpaneler som försörjer det egna huset med alla den ele som man behöver. Att bli sin egen elproducent är det absolut viktigaste som vi kan göra, då solenergi inte kräver någon annan energi för att blir till.

Till exempel, om vi använder oss av fossila bränslen, som olja för uppvärmning av hus, som är vanligast, krävs det borrning för att komma åt oljan, fraktkostnader för att få hem oljan, plus raffinaderier för att alls kunna använda oljan. Allt det kräver energi för att kunna få hem oljan och använda den till uppvärmning av huset. Här finns mycket att göra som kan åstadkomma att du blir egen energiförsörjare.

Montera solpaneler i Uppsala

Ta gäran kontakt med en elektriker i Uppsala, som kan ge dig bra råd och tips om hur du kan bli en egen elförsörjare till ditt hus. På så sätt slipper du vara beroende av någon annan producent av el och behöver inte oroa dig för att det ena dagen skulle kunna ta slut. På grund av klimatförändringar, vet vi inte längre hur elen kan produceras eller hur det kommer att gå i framtiden. Se till att bli egen elförsörjare så snart som möjligt. Ta kontakt med en elektriker i Uppsala.

Ibland behöver man göra om hela tomten

18 nov 2018

Det kommer stunder när man behöver gräva upp hela tomten. Det är vid tillfällen som till exempel när man behöver dränera runt sin villa. Det kan vara tillfällen när man behöver lägga en helt ny gräsmatta, eller göra en stenläggning på tomten. Då kan man behöva gräva upp tomten, mer eller mindre hela den. Det kan även handla om att man vill planera om hela sin trädgård, därför att man kanske har kommit underfund med att man vill använda den på annat sätt. 

Göra det själv

Man kanske vill göra hela jobbet själv. Då gäller det att man anlitar och hyr grävmaskiner som man i bästa fall kan hantera. Det gäller att man vet hur den fungerar så att man inte förstör den egna trädgården eller det egna huset. Man kanske måste sätta sig in i hur djupt man behöver gräva. Arbetar man nära sitt eget hus måste man vara försiktig så att man inte gör större skada än innan. Hyr man sin egen grävmaskin bör man ha grävt innan. Arbetar man intensivt är det lätt att man blir trött och gör fel.

Anlita ett företag som gör jobbet

Eller känner man sig osäker på arbetet med att gräva på den egna tomten, kan man alltid anlita ett företag som gör själva grävarbetet. Det går mycket snabbt för dem som är vana vid schaktarbete. Det är en av fördelarna med att anlita ett proffsigt företag för arbetet. Det blir både mycket bra och snabbt, snabbare än när man själv gör arbetet. Det är sällan som man har grävmaskiner. Då måste man hyra en sådan. Ibland kan det vara bättre att anlita en grävare med grävmaskinen. Då kan man dra av arbetskostnaden med Rut-avdraget. Man får dra av för trädgårdsarbete, då gäller det att man får dra av hälften av arbetet, men inte mer än 30 procent på ett år och inte mer än 25.000 kronor på ett år och per person. Såvida man inte är över 65 år.

Anlita ett företag inom markentreprenad i Stockholm

Är det så att man behöver få trädgården åtgärdad antingen med grävande för dräneringar eller för att man behöver bygga om sin trädgård och lägga nya stenar, kan det vara en bra idé att anlita ett företag som arbetar med markentreprenader. Känner du inte till något på rak arm kan du alltid googla "markentreprenad Stockholm" om det är i Stockholm som du behöver ett företag inom markentreprenad. Här kan du läsa mer om markentreprenader i Stockholm.

← Äldre inlägg