Sök efter relevant byggföretag via Byggtjänst.se

Svensk Byggtjänst är ett förebyggföretagtag som är branschens ”kunskapsnav” gällande validerad information kring byggfrågor. Företagets tjänster används av mängder av byggföretag över hela Sverige. På dess hemsida finns även en sökfunktion som gör att man som privatperson eller företag kan hitta relevanta leverantörer och samarbetspartners inför ett större byggprojekt.

Totalt finns det över 82 000 byggföretag inom olika branscher listade och det går via sökningen att bland annat få fram finansiell ställning, hur många som är anställda på företaget och hur många kontor som finns över Sverige. Det är en av de funktioner som skiljer detta företagssök mot traditionella företagssök. Här har man valt att fokusera på de delar som underlättar för entreprenörer att hitta rätt leverantör.

Så sker ett sök

I en sökruta kan man ange företagsnamn, inriktning eller delar av detta. Det finns även två ytterligare filtreringsfunktioner som gör att så relevanta träffar som möjligt kan visas. Inom kategori väljs exempelvis om man söker byggföretag som entreprenör, konsult, för materialleverans eller ”special”.

Redan i detta läge går det att specialisera sökningen mot byggföretag inom en viss bransch. Väljs ”Material” går det bland annat att välja på att söka efter företag som erbjuder material inom fästdon, fönster, badrumsinredning eller maskiner.

Väljs ”Konsulter” hittas bland annat miljökonsult, mätkonsult, brandskydd och juridik.

Sedan går det även att välja var i landet som denna hjälp önskas. Detta utifrån kommun eller län. Väljs område går det att specificera detta ytterligare. Väljs exempelvis Stockholm kan man förfina sökningen mot olika kommuner inom Stockholms län så som Vallentuna, Sollentuna, Norrtälje och Huddinge.

Ett exempel

Om en sökning först sker med ”Betong” i sökrutan kommer företag inom denna bransch att visas. Därefter klickas ”Material” i vilket därmed betyder att man söker efter ett byggföretag som kan leverera material av och inom betong. I detta exempel väljs till sist att företaget ska hittas inom Stockholms län.

I detta fall visas åtta företagsnamn upp. Därmed skapas en snabb och enkel filtrering som innebär att företagen smidigt kan hitta olika samarbetspartners eller leverantörer inför byggprojekt.

Dessa åtta företag kan nu sorteras utifrån antal anställda, antal kontor, omsättning eller antal projekt. Skillnaden är stor. I detta exempel har det minsta byggföretaget ett kontor och 1 miljon i omsättning medan det största företaget har 164 kontor över Sverige, en omsättning på 7500 miljoner och närmare 7500 personer anställda.

Detta är däremot enbart siffror som visar på företagens storlek och egentligen inte speglar kvalité, pris eller service.

5 Jun 2019