Viktigt att se över sitt hus innan man installerar en värmepump

Med hjälp av en värmepump kan man sänka fastighetens uppvärmningskostnader. Men för att investeringen inte ska bli onödigt dyr bör man först se till att energispara på andra sätt.

Att skaffa en värmepump är ett stort steg och en större kostnad, men som i längden betalar sig. Genom att först se om sitt hus och energibespara på andra sätt, kan man påverka storleken på värmepump och på så vis också spara pengar. Man bör exempelvis först se över kallras från vind och fasad och se om man kan tilläggsisolera. Dåliga fönster och ytterdörrar är också något som bör ses över och åtgärdas innan man bestämmer sig för vilken värmepump man ska ha. Ju mer man klarar av att sänka sina uppvärmningskostnader desto snabbare får man sen igen pengarna för värmepumpen.

Fördel om man redan har ett vattenburet värmesystem installerat

Det finns flera olika värmepumpar som alla tar sin energi från omgivningen, som till exempel berg, luft, sjö, jord och grundvatten. Vilken värmepump som lämpar sig bäst beror på husets förutsättningar och dess omgivning. Har man redan ett vattenburet värmesystem installerat blir det dessutom enklare. Flera av värmepumparna kräver ett sådant system för att kunna fördela värmen i en fastighet, men inte alla.

En luftvärmepump som hämtar värme från luften utanför huset klarar ensamt att sprida värme i huset, men lämpar sig mest för mindre hus och som komplement för direktverkande el. Den klarar heller inte av att värma då utetemperaturen blir kallare än tio minusgrader. En pump som däremot ger ett konstant flöde av energi och som inte påverkas av årstiderna är bergvärme.

Därför ska man välja totalentreprenad

Är det en bergvärmepump man ska installera behöver man också borra ett djupt hål ner i berget, något som också är en ganska så stor kostnad. Men även denna kostnad kan sänkas. Man kan först försöka energibespara genom tilläggsisolering och smarta energibesparande munstycken på kranar i kök och badrum med mer. Hålet som borras dimensioneras nämligen efter storleken på bergvärmepump. Och klarar man att förse hushållets behov med en lite mindre pump finn det pengar att spara även här.

Det är viktigt att även komma ihåg att anlita en certifierad borrare. Och enklast är det om man väljer någon som dessutom kan sköta själva installationen och inställningen av bergvärmepumpen. Genom att välja totalentreprenör undviker man att företagen skyller på varandra om fel skulle råka uppstå.

17 Nov 2020